psychologia poznawcza - cw teksty zajecia #5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
psychologia poznawcza - cw teksty zajecia #5 by Mind Map: psychologia poznawcza - cw teksty zajecia #5

1. koncepcja schematowa

1.1. konstrukcjonizm

1.1.1. interpretacja sygnałów receptorycznych

1.1.1.1. podatna na wpływ stanu umysłu

1.1.2. nazywa się tak

1.1.2.1. bo

1.1.2.1.1. świat "konstruowany" w umyśle

1.2. argument ubóstwa bodźca

1.2.1. sygnaly

1.2.1.1. ubogie

1.2.1.1.1. nie wyjaśniają procesu rozpoznawania obiektów

1.2.1.2. uzupełniane przez "wartości domyślne"

1.3. hipoteza wykorzystywania

1.3.1. pamięć długotrwała

1.3.1.1. materiał budulcowy przywołania

1.4. stereotypizacja pamięci

1.4.1. przywoływanie zdarzeń

1.4.1.1. kolejne różnice

1.4.1.1.1. zbliżają do typowych własności obiektów

1.5. teza o łagodnej degradacji wyniku

1.5.1. brak choć jednej przesłanki

1.5.1.1. komputer

1.5.1.1.1. ERROR

1.5.1.2. człowiek

1.5.1.2.1. wynik taki sobie

1.6. Untitled

1.6.1. struktury poznawcze

1.6.1.1. uzyteczność

1.6.1.2. koszt

1.6.1.2.1. liczba operacji jaką musi wykonać system

2. schematy poznawcze

2.1. system poznawczy relizuje wszystkie 6 zasad

2.1.1. założenia

2.1.1.1. argument ubóstwa bodźca jest słuszny

2.1.1.1.1. spełniona zasada degradacji wyniku

2.1.1.2. struktura pamieci

2.1.1.2.1. moduły

2.2. definicja

2.2.1. moduł systemu poznawczego

2.2.2. budowanie reprezentacji

2.2.2.1. percepcyjne

2.2.2.2. pamięciowe

2.2.3. zawiera

2.2.3.1. dane domyslne - hipotezy

2.2.3.2. procedury

2.2.3.2.1. dobieranie jednych wartości przy założeniu innych

2.3. struktura hierarchiczna

2.4. pokrewne konstrukty

2.4.1. schemat vs pojęcie

2.4.1.1. pojęcie

2.4.1.1.1. poziom semantyczny

2.4.1.1.2. zestaw możliwych realizacji schematu

2.4.1.1.3. CO zawarte jest w schematach?

2.4.1.1.4. "jak działają pojęcia?"

2.4.1.2. schemat

2.4.1.2.1. poziom syntaktyczny

2.4.1.2.2. JAK wygląda mechanizm tworzenia i stosowania pojęć

2.4.1.2.3. "co reprezentują schematy?"

2.4.2. pamięć semantyczna

2.4.2.1. schemat jako fragment pamięci

2.5. reprezentacja poznawcza

2.5.1. deskrypcja strukturalna

2.5.1.1. pokój [ ]

2.5.1.1.1. ściana[1;]

2.5.1.1.2. ściana[2;]

2.5.1.1.3. ...

2.5.1.1.4. sufit[ ]

2.5.1.1.5. podloga[ ]

3. przetwarzanie

3.1. dół-góra

3.1.1. interpretacja

3.1.1.1. rozpoznawanie na kolejncyh piętrach systemu kofiguracji elementów

3.1.1.1.1. posiadają odpowiednie schematy

3.2. góra-dół

3.2.1. przygotowanie

3.2.1.1. systemu na oczekiwany dopływ danych sensorycznych

4. wartości domyślne