Київський університет ім.Б.Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет ім.Б.Грінченка by Mind Map: Київський університет ім.Б.Грінченка

1. Інститути

1.1. Інститут післядипломної педагогічної освіти директор: Войцехівський Михайло Федорович

1.1.1. Кафедри

1.1.1.1. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

1.1.1.2. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

1.1.1.3. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій

1.1.1.4. Кафедра методики мов та літератури

1.2. Гуманітарний інститут директор:Бондарева Олена Євгенівна

1.2.1. Кафедри

1.2.1.1. Кафедра української літератури і компаративістики

1.2.1.2. Кафедра германської філології

1.2.1.3. Кафедра перекладу

1.2.1.4. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

1.2.1.5. Кафедра сходознавства

1.2.1.6. Кафедра світової літератури

1.2.1.7. Кафедра англійської філології

1.2.1.8. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

1.2.1.9. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

1.2.1.10. Кафедра журналістики та нових медіа

1.2.1.11. Кафедра історії та теорії педагогіки

1.2.1.12. Кафедра фізичного виховання

1.2.1.13. Кафедра української мови

1.2.1.14. Кафедра української мови

1.3. Інститут суспільства директор:Яковенко Ігор Валентинович

1.3.1. Кафедри

1.3.1.1. Кафедра історії України

1.3.1.2. Кафедра філософії

1.3.1.3. Кафедра фінансів та економіки

1.3.1.4. Кафедра правознавства

1.3.1.5. Кафедра всесвітньої історії

1.3.1.6. Кафедра управління

1.3.1.7. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

1.4. Інститут людини директор:Безпалько Ольга Володимирівна

1.4.1. Кафедри

1.4.1.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

1.4.1.2. Кафедра загальної,вікової та педагогічної психології

1.4.1.2.1. та педагогічної освіти

1.4.1.3. Кафедра спеціальної психології,корекційної та інклюзивної освіти

1.4.1.4. Кафедра практичної психології

1.4.1.5. Кафедра анатомії та фізіології людини

1.5. Педагогічний інститут директор:Юрченко Віктор Іванович

1.5.1. Кафедри

1.5.1.1. Кафедра дошкільної освіти

1.5.1.2. Кафедра педагогіки та психології

1.5.1.3. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

1.5.1.4. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

1.5.1.5. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

1.6. Інститут мистецтв директор:Бацак Костянтин Юрійович

1.6.1. Кафедри

1.6.1.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

1.6.1.2. Кафедра образотворчого мистецтва

1.6.1.3. Кафедра академічного та естрадного вокалу

1.6.1.4. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

1.6.1.5. Кафедра дизайну

1.6.1.6. Кафедра хореографії

1.7. Університетський коледж директор:Братко Марія Василівна

1.7.1. Кафедри

2. Підрозділи університету

2.1. Бухгалтерія

2.2. НМЦ соціально-гуманітарної взіємодії та організації дозвілля студентів

2.3. НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

2.4. НМЦ досліджень,наукоіих проектів та програм

2.5. НМЦ акредитації та ліцензування

2.6. НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

2.7. НДЛ грінченкознавства

2.8. Гуртожиток

2.9. НМЦ тележурналістики

2.10. Юридична клініка "АСТРЕЯ"

2.11. Бібліотека

2.12. Відділ документації

2.13. Відділ кадрів

2.14. НМЦ стандартизації та якості освіти

2.15. НМЦ видавничої діяльності

2.16. Відділ доуніверситетської підготвки

2.17. НДЛ інформатизації освіти

2.18. НДЛ освітології

2.19. Студентська профспілка

2.20. Первинна профспілкова організація

2.21. НДЛ культури лідерства

2.22. НДЛ археології