LOMCE

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LOMCE by Mind Map: LOMCE

1. Centres

1.1. Professorat i equip directiu

1.1.1. Considerats autoritat pública

1.2. Directors

1.2.1. Previ anàlisi del treball amb criteris públic i objectius per quatre anys.

1.2.2. Els directors de centre públics han d'acreditar cinc anys de docència i un curs de formació.

1.3. Consell escolar

1.3.1. Tindrà funcions consultives essencials

1.4. Centres de sexes específics

1.4.1. No hauran de justificar el model educatiu per optar al concert.

1.4.2. Es permetrà sol·licitar-ho a aquells als qui se'ls hi va denegar a 2013 per educar separadament.

1.5. Les Comunitats

1.5.1. Podran convocar concursos públics per la construcció i gestió de centres privats a sobre de terra públic dotacional.

2. Avaluacions

2.1. Proves a nivell nacional

2.1.1. 6è de Primària

2.1.2. 4t de la ESO ( Necessària per el títol)

2.1.3. 2n de Batxillerat (Necessària per el títol)

2.2. Atenció personalitzada per alumnes que no aprovin l'avaluació final a 4t d'ESO

2.3. A finals de 3r de Priàmria

2.3.1. Avaluació individual per detectar dificultats a l'hora d'aprendre

2.4. Les proves corresponen a l'administració

2.4.1. Qualificades per el Sistema Educatiu Espanyol

2.5. L'administració pot establir plans específics per millorar els centres públics

3. Formació Professional

3.1. FP Bàsica per obltenir títol ESO

3.1.1. Dos cursos obligatoris per alumnes de 15 a 17 anys amb dificultats que:

3.1.1.1. Han acabat 3r d'ESO

3.1.1.2. Han acabat 2n d'ESO (Excepcional)

4. Començament a les aules

4.1. Primaria i FP Bàsica

4.1.1. Curs 2014-2015

4.2. ESO

4.2.1. 1r i 3r

4.2.1.1. Curs 2015-2016

4.2.2. 2n i 4t

4.2.2.1. Curs 2016-2017

4.3. Batxillerat

4.3.1. 1r

4.3.1.1. 2015-2016

4.3.2. 2n

4.3.2.1. 2016-2017

4.4. Proves

4.4.1. Selectivitat

4.4.1.1. Es manté per els joves que hi vulguin accedir abans del curs 2017-2018

4.4.2. Prova final de l'ESO

4.4.2.1. Al 2017

5. Assignatures

5.1. Castellà

5.1.1. Vinculat a l'educació de tot el país (llengues cooficials igualitàries a les comunitats específiques)

5.1.2. El Govern avançarà el pagament de l'escolarització privada dels alumnes que no tinguin el castellà garantit als centres públics.

5.2. Religió (Voluntària)

5.2.1. S'elimina Ciutadania

5.2.2. Alternatives obligatòries

5.2.2.1. Valors Socials i Cívics (Primària)

5.2.2.2. Valors Ètics (Secundària)

6. General

6.1. El Ministeri

6.1.1. Promou préstec gratuït de llibres de classe i materials

6.2. L'Administració

6.2.1. Promouran l'esport durant la jornada escolar

6.3. El Govern

6.3.1. Regular i gestionar en relació a l'esport

6.4. Educació a distància

6.4.1. Opció d'establir criteris específics addicionals per les circumstàncies personals i laborals dels adults.

6.5. Països extrangers

6.5.1. Alumnes amb estudis equivalents a Batxillerat poden accedir a les universitats del país si, clar està, superen les proves necessàries.