QUÈ FER AMB EL MEU FUTUR?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUÈ FER AMB EL MEU FUTUR? by Mind Map: QUÈ FER AMB EL MEU FUTUR?

1. Amb títol de l'ESO

1.1. Batxillerat

1.1.1. Humanístic

1.1.2. Social

1.1.3. Artístic

1.1.4. Tecnològic

1.1.5. Científic

1.2. Formació Professional

1.2.1. Vidre i Ceràmica

1.2.2. Agrària

1.2.3. Marítim-Pesquera

1.2.4. Indústries Alimentàries

1.2.5. Química

1.2.6. Imatge Personal

1.2.7. Sanitat

1.2.8. Seguretat i Medi Ambient

1.2.9. Fabricació Mecànica

1.2.10. Instal·lació i Manteniment

1.2.11. Electricitat i Electrònica

1.2.11.1. Energia i Aigua

1.2.12. Energia i Aigua

1.2.13. Transport i Manteniment de Vehicles

1.2.14. Indústries Extractives

1.2.15. Edificació i Obra Civil

1.2.16. Fusta

1.2.17. Moble i Suro

1.2.18. Tèxtil

1.2.19. Confecció i Pell

1.2.20. Arts Gràfiques

1.2.21. Imatge i So

1.2.22. Infromàtica i Comunicacions

1.2.23. Administració i Gestió

1.2.24. Comerç i màrqueting

1.2.25. Serveis Socioculturals i a la Comunitat

1.2.26. Hosteleria i Turisme

1.2.27. Activitats Físiques i Esportives

1.2.28. Arts i Artesanies

2. Sense títol de l'ESO

2.1. Mercat Laboral

2.2. Formació Professional Inicial (16-21 anys)

2.3. Formació Professional Específica (17 anys mín.)

2.4. Ensenyaments Artístics (17 anys mín.)

2.5. Ensenyaments Esportius (17 anys mín.)

2.6. Centres i aules de formació adukta

2.7. Formació específica a acadèmies privades.