Waterconflict

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Waterconflict by Mind Map: Waterconflict

1. Link naar het door ons gekozen conflict: http://www2.worldwater.org/conflict/list/ typ in : Egypt. Zie dan onderste conflict.

2. Conflict

2.1. Wanneer

2.1.1. 2013

2.2. Wat

2.2.1. Doordat Israël een brandstoflijn heeft geblokkeerd werken, de waterzuiveringen niet meer en komt al het vervuilde water omhoog in Gaza.

3. Oplossingen

3.1. De blokkade weghalen

3.1.1. Voordelen

3.1.1.1. Het gestegen water kan weer weg.

3.1.1.2. Zuiveringsinstallaties werken weer.

3.1.2. Nadelen

3.1.2.1. Als de blokkade weg word gehaald, stel je Palestina/Gaza tevreden, maar Israël niet.

3.1.2.2. Er moet een reden zijn waarom Israël de lijn heeft afgesloten.

3.2. Palestina/Gaza laten beloven dat ze Israël niet zullen bedreigen/aanvallen, en Israël de blokkade weg laten halen.

3.2.1. Voordelen:

3.2.1.1. Palestina/Gaza: De zuiveringsinstallaties werken weer, dus het afvalwater kan weg.

3.2.1.2. Israël: Ze hoeven niet meer bang te zijn voor aanvallen vanuit palestina, dus ze kunnen de dam met een gerust hart weghalen.

3.2.2. Nadelen:

3.2.2.1. Palestina/Gaza kan het wel beloven, maar het is natuurlijk nooit écht zeker of zij hun woord zullen houden.

3.2.3. Benodigheden

3.2.3.1. Mensen die ervoor zorgen dat dit akkoord gesloten wordt.

3.2.3.2. Mensen die controleren of beide partijen zich aan de afspraak houden.

3.2.3.2.1. Voor minimaal 5, maximaal 10 jaar.

3.2.3.3. Geld om deze mensen te betalen.

3.2.3.4. Papier om het plan op te zetten en een contract te maken

3.2.3.4.1. Afspraken als: - Geen conflicten over de watervoorzieningen - geen aanvallen van beide partijen - een geldboete als een van de partijen zich er niet aan houdt, met een flink hoge som. Dat geld gaat dan naar de andere partij die zich wel aan de afspraak houdt.

4. Partijen

4.1. Palestina/Gaza

4.1.1. Standpunt: Geen schoon water meer

4.1.2. belangen: goede afvalwaterzuivering, dus schoon water. Daardoor ook geen vervuild gebied rond de waterzuivering meer

4.2. Israël

4.2.1. Standpunt: Israël voelt zich bedreigd, dus komt met maatregelen.

4.2.2. belangen: geen dreigingsgevoel meer, zekerheid dat je veilig over straat kunt.

5. Link naar de prezi: http://prezi.com/zpomhxdaxx_c/?utm_campaign=share&utm_medium=copy