Energikrisen 1973

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Energikrisen 1973 by Mind Map: Energikrisen 1973

1. Virksomhederne

1.1. Ramt hårdt

1.1.1. Stigende oliepriser.

1.2. Brugte olie til deres maskiner.

1.3. Lønnen skulle passe til de stigende priser i DK.

2. Lykkelige 60'ere

2.1. Gode levevilkår

2.2. Glad og lykkelig befolkning

2.3. Lav arbejdsløshed

2.4. Den billige energi gav varme i husene og gjorde det billigt for industrien at fremstille varer.

3. Olie Eksporterende Lande

3.1. Forkortelse: OPEC

3.2. Hævede oliekrisene på 3 måneder.

3.3. Oliepriserne blev 4 gange dyrere.

3.4. Skåret ned i forsyningerne af olie til vesten.

3.5. DK's energiforbrug var baseret på olie. (90%)

3.5.1. Danmark producerede ikke selv olie.

4. Regeringen

4.1. Indførte bilfrie søndage.

4.1.1. Særlig tilladelse, om søndagen.

4.1.2. D. 19 februar 1974 måtte man igen kører bil om søndagen, uden tilladelse.

4.2. Opfordre til, at slukke varmen.

4.3. Kun tænde lys, når det var nødvendigt.

4.3.1. Man måtte ikke have lys i sin butik efter lukketid, for at spare olie.

4.4. Den 10. november 1973 indføres der fartbegrænsninger på 80 km, dog 60 km i byerne.

4.4.1. Det var ikke muligt, at tanke benzin hver dag. Det havde tankstationerne ikke nok til.

5. Arbejdsløshed

5.1. Virksomhederne var ramt.

5.2. Stor del måtte fyres.

5.2.1. Stigende priser til olie og ansatte.

5.3. Gik frem til 1990'erne

5.3.1. Arbejdsløshed blev faldende derefter.

5.4. Høj vækst - godt arbejde (60'erne): højkonjunktur

5.5. Lav vækst - arbejdsløshed, dårlig økonomi: lavkonjunktur.

6. Olien

6.1. 60-70% af verdens olie er i mellemøsten.

6.1.1. Lettere og billigere at udvinde derfra.

6.1.2. Den 6. oktober 1973 indledte Ægypten og Syrien Yom Kippur-krigen mod Israel.

6.2. Før krisen kostede en tønde olie 3 dollars, og under krisen kostede en tønde olie 12 dollars.

6.3. Danmark blev dog bedre til, at isolerer for at spare på olie og holde husene mere varme.

6.4. Olie blev billigere igen, i årene efter 1973.

6.4.1. 1979, da Irak startede krig mod Iran fik oliepriserne op igen.

6.4.1.1. Blev højere

7. Starten

7.1. Krigen mellem Egypten og syrien mod Israel.

7.1.1. 6. oktober.

7.1.2. 5. arabiske-israelske krig.

7.1.3. De arabiske stater ville lukke for olie til de stater, der hjalp Isarel.

7.1.3.1. Dette gik ud over DK, og derfor måtte oliepriserne sættes op.

7.1.4. D. 26. oktober 1973 sluttede krigen mellem Israel, Egypten og Syrien.

7.1.5. Kaldt Yom Kippur-krigen.

7.1.5.1. Begyndte på den islamiske helligdag, Yom Kippur.

7.2. Det Europæiske Fællesskab - EF:

7.2.1. Blev oprettet ved traketen om det europæiske økonomiske fællesskab (EØF-trakteten).

7.2.1.1. Derefter kom EF til, at udgøre en af de 3 søjler i den europæiske union.

7.2.2. Da Lissabontraktatens ikrafttrådte den 1. december 2009 ophørte EF med at eksistere.

7.2.2.1. samtlige aktiviteter blev overført til Den Europæiske Union.