Når feltet forandres

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Når feltet forandres by Mind Map: Når feltet forandres

1. Elektromagnetisme

1.1. Finder af dette var

1.1.1. H.C. Ørsted

1.2. Skabes når

1.2.1. Der kommer strøm igennem en ledning med vendinger

1.2.1.1. Der er et magnet felt rundt om ledningen

1.2.1.1.1. Det er kun en magnet når der er strøm i

1.2.1.2. Magneten kan forstærkes med

1.2.1.2.1. En jernkerne

1.2.1.2.2. Mere strøm

1.2.1.2.3. Flere vendinger

2. Magnetisme

2.1. Har en

2.1.1. Nord og sydpol

2.1.1.1. Frastødning

2.1.1.1.1. To nordpoler Eller To Sydpoler

2.1.1.2. Tiltrækning

2.1.1.2.1. Nord og syd pol

2.2. Rundt om en magnet

2.2.1. Magnetfelt

2.2.1.1. Det går fra

2.2.1.1.1. Nord til syd uden for magneten

2.2.1.1.2. Syd til nord inde i magneten

2.2.1.2. Kaldes også

2.2.1.2.1. Feltlinjer

2.2.1.3. Jorden er også et magnet flet

2.2.1.3.1. Jordens magnetfelt

2.3. jern kan

2.3.1. Magnetiseres

2.3.1.1. Det kan gøres med

2.3.1.1.1. En stærk magnet

2.3.1.2. Vender alle

2.3.1.2.1. Småmagneterne

3. Induktion

3.1. Finder af dette var

3.1.1. Engelske Faraday

3.2. Spændingsforskellen

3.2.1. Kommer an på hvor hurtige og store ændringer der er

3.3. Strømmen der skabes er

3.3.1. Vekselspænding

3.3.1.1. Har

3.3.1.1.1. Perioder

3.3.1.1.2. En ændring på strømens retning

3.3.2. For mere strøm

3.3.2.1. Flere vendinger

3.3.2.2. Kraftigere magnet

3.3.2.3. Mere fart på magneten

3.4. En induktionsgenerator

3.4.1. Er Fx. på et kraft værk hvor man får vand til at dreje en stor magnet rundt så det laver en masse ændringer i det magnet felt der er rundt om dem og skaver så en masse vekselstrøm.

4. Transformation

4.1. Når man transprotere strøm

4.1.1. Øger man spændingen

4.1.1.1. Det gør man Fx. på kraftværket når det skal ud til forbrugeren

4.1.1.1.1. Det bliver transporteret i højspændinger med en meget høj volt

4.1.2. Sænker ampere

4.1.2.1. Ampere er elektroner i bevægelser og de kan forsvinde i varmeregning

4.2. Når man transformere strøm

4.2.1. Har man en

4.2.1.1. Primærspænding

4.2.1.1.1. Det er der hvor strømmen kommer ind først

4.2.1.2. Sekundærspænding

4.2.1.2.1. Det er her hvor strømmen kommer ud transformeret

4.2.2. Ligningen er

4.2.2.1. Effekt (watt) = Spænding (volt) * Strømstyrke (ampere)

4.2.2.1.1. Det vil sige at man kan aldrig lave mere strøm