Positionering (Riezebos & Van der Grinten)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Positionering (Riezebos & Van der Grinten) by Mind Map: Positionering (Riezebos & Van der Grinten)

1. Wel haalbaar, wensen en behoeften t.a.v. gewenste inhoud communicatie in deze B2B sector o.b.v. algemeen bureauonderzoek, bijv: via branchevereniging, NOM doelgroepmonitor wellicht

2. achterhalen door fieldresearch: onderzoek onder directie/medewerkers, onderzoek onder klanten, haalbaar: nee

3. Concurrentie

3.1. product/dienst

3.1.1. kernproducten/diensten, tastbaar product, uitgebreid product (De Berg, 2014)

3.1.1.1. achterhalen door observatie/uittesten concurrentie, haalbaar: nee

3.1.1.2. achterhalen door onderzoek op internet op sites van concurrent en naar branche-informatie, haalbaar ja.

3.2. positionering/propositie

3.3. marketingcommunicatiemiddelenmix

3.3.1. achterhalen door onderzoek op internet op sites van concurrent en naar branche-informatie, haalbaar ja.

3.4. Imago

3.4.1. Valideren beeld van de concurrent door fieldresearch. haalbaar: nee, niet nu

3.4.2. Valideren beeld van de concurrenten d.m.v. deskresearch, haalbaar: wellicht. Denk bijv. aan Soc.Me analyse Coosto

4. Doelgroep (relevantie)

4.1. wensen en behoeften doelgroep

4.1.1. t.a.v. kernproduct, tastbaar product, uitgebreid product (De berg,2014)

4.1.1.1. achterhalen door: veldonderzoek onder doelgroep, haalbaar: nee

4.1.1.2. achterhalen door: bureauonderzoek naar uitingen van de doelgroep, haalbaar: ja

4.1.1.3. achterhalen door: onderzoek naar trents en ontwikkelingen in de branche, haalbaar: ja

4.1.2. t.a.v. communicatie

4.1.2.1. Inhoud

4.1.2.1.1. impliciete wensen en behoeften (waarden)/ verwachtingen

4.1.2.1.2. expliciete wensen en behoeften

4.1.2.2. Middelen

4.1.2.2.1. achterhalen door: veldonderzoek onder doelgroep, haalbaar: nee

4.1.2.2.2. achterhalen door: bureauonderzoek naar uitingen/gedrag van de doelgroep: wellicht via SoMe of NOM doelgroepmonitor of ander onderzoek

4.1.2.2.3. achterhalen door: onderzoek naar trents en ontwikkelen in de branche.

5. Merk(identiteit): visie, missie, kernwaarden, persoonlijkheidskenmerken,kernbelofte,kernconcept (volgens Van Boer, 2010)

5.1. Gewenste identiteit - directie/MT (Grinten 2010)

5.1.1. Achterhalen door fieldresearch: onderzoek onder directie/MT, niet mogelijk

5.1.2. Achterhalen door deskresearch: informatie van directie in casus, wel mogelijk

5.2. Werkelijke identiteit - medewerkers (Grinten 2010 )

5.2.1. Achterhalen door: onderzoek onder medewerkers, informatie niet beschikbaar

5.3. Visuele identiteit (Grinten 2010)

5.3.1. Symbolen (Birkigt & Stadler. 1986)

5.3.1.1. Onderzoek van communicatie-uitingen, haalbaar: ja

5.3.2. Gedrag (Birkigt & Stadler, 1986)

5.3.2.1. achterhalen door deskresearch: onderzoeken door schriftelijk uitingen over gedrag: ...bijv. uit case blijkt dat...

5.3.3. achterhalen door onderzoek op internet op sites van concurrent en naar branche-informatie, haalbaar ja.

5.3.4. Communicatie (Birkigt & Stadler 1986)

5.3.4.1. Achterhalen door: analyseren gedane communicatieuitingen over visie, missie kernwaarden, etc, haalbaar: ja