Sandsynlighed

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sandsynlighed by Mind Map: Sandsynlighed

1. Statistisk sandsynlighed

1.1. Dataindsamling og spørgeskema

1.2. Dataindsamling og eksperiment

1.3. Tællemodeller

1.3.1. Tælletræ

1.3.2. Tælletabel

2. Kombinatorik

2.1. Additionsprincippet

2.1.1. Enten eller

2.2. Multiplikationsprincippet

2.2.1. Både og

3. Chancetræ

3.1. Med tilbagelægning

3.2. Uden tilbagelægning

4. Tre forskellige typer af sandsynlighed

4.1. Den statistiske sandsynlighedsopfattelse

4.2. Den kombinatoriske sandsynlighedsopfattelse

4.3. Personlig sandsynlighedsopfattelse