Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kapitel 9 by Mind Map: Kapitel 9

1. Behov

1.1. Fysiske behov

1.2. Behov for tryghed og sikkerhed

1.3. Sociale behov

1.4. Egobehov

1.5. Selvrealisering

1.6. Effektivt og latent behov

2. Købemotiver

2.1. Det funktionelle købemotiv

2.2. De sociale købemotiver

2.2.1. Snob

2.2.2. Bandwagon

2.2.3. Veblen

2.2.4. Thrifty

3. Købstyper

3.1. Impulskøb

3.2. Vanekøb

3.3. Overvejelseskøb

4. Købsadfærdstyper

4.1. Rutinemæssig adfærd

4.2. Prøvende og variationssøgende adfærd

4.3. Problemløsende adfærd

4.4. Loyalitetsadfærd

5. Beslutningsprocessen

5.1. Købsbeslutningsprocessen

5.1.1. Problemerkendelse

5.1.2. Informationssøgning

5.1.3. Vurdering af alternativer

5.1.4. Købsbeslutningen

5.1.5. Efterkøbsadfærd

6. Køberoller

6.1. Initiativtager

6.2. Konsument

6.3. Disponent

6.4. Influent

6.5. Køber

7. Andre købsadfærdsbegreber

7.1. Rådighedsbeløb

7.2. Stimuli

7.3. Livscyklus

7.4. Forbrugsvaner

7.5. Referencegrupper

7.5.1. Primærgruppe

7.5.2. Sekundærgruppe

7.5.3. Tertiærgruppe

7.6. Købevaner

8. SOR-modellen

8.1. Stimuli

8.2. Organisme

8.3. Respons

9. Sociale behov

10. Fysiske behov

11. Behov for tryghed og sikkerhed

12. Selvrealisering

13. Egobehov

14. Effektivt og latent behov