Semester I

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Semester I by Mind Map: Semester I

1. Present Simple

1.1. It's a present time in English language. We use it to talk about actions that take place in the present time

1.1.1. play football. – Я граю в футбол. He/She plays football. – Він/Вона грають у футбол. It makes me stronger. – Це робить мене сильнішим.

1.1.1.1. З Present Simple використовується декілька слів-покажчиків, що відразу вказують на те, який час вживається у реченні. Існує декілька таких допоміжних слів: ussualy, often, sometimes, never...

2. Present Perfect

2.1. Present Perfect - currently accomplished ( perfect ) time in English. This time is used to refer to events that finished to date, time or completed during the present time.

2.1.1. He has just finished playing football. – Він щойно закінчив грати у футбол. They‘ve started doing their homework already. – Вони вже почали робити домашнє завдання.

2.1.1.1. При утворенні речень в Present Perfect часто вживаються допоміжні слова. Ці слова-маркери теперішнього доконаного часу наведені нижче: just, already, yet, ever, once...

3. Past Simple

3.1. Past Simple (Past Indefinite) - simple indeterminate time in the English language that is used to refer to actions which occurred in the past and are already completed.

3.1.1. I played football yesterday. – Я грав у футбол вчора (дія завершена ще вчора). I thought about that. – Я думав про це (дія завершена).

3.1.1.1. З Past Simple часто вживаються допоміжні слова, що дозволяють легше відрізняти простий неозначений час. Є такі слова-покажчики: yesterday, the day before yesterday, in 1999...

4. Past Continuous

4.1. Past Continuous - last long English. It is used to specify the process that took place some time in the past when it should be clearly specified time when the action takes place or whether it should be clear from the context of the sentence.

4.1.1. When you called I was taking shower. – Коли ти подзвонив я приймав душ. I was watching TV at 5 o’clock yesterday. – Я дивився телевізор о п’ятій годині вчора.

4.1.1.1. У Past Continuous, на відміну від Past Simple немає яскраво виражених допоміжних слів. Фактично, існує лише три слова та словосполучення, при використанні яких завжди вживається минулий тривалий час. at (five, nine, ten і т.д.) o’clock, when (rain started, cellphone called і т.д.), while.

5. Present Perfect Continuous

5.1. Present Perfect Continuous - present an accomplished long time in English. It is used to refer to actions that began in the past and finished or not finished at the moment.

5.1.1. He has been playing football for 2 hours. – Він грає у футбол вже дві години. I have been waiting here for 2 hours! – Я чекаю тут вже дві години!

5.1.1.1. Present Perfect Continuous, як і Past Perfect Continuous, має слова-маркери, що зазвичай використовуються для позначення часу. Нижче наведені декілька найбільш уживаних слів-покажчиків. Since, for (2 hours, 3 years і т.д.), lately.

6. Present Perfect Simple

6.1. The present perfect simple expresses an action that is still going on or that stopped recently, but has an influence on the present. It puts emphasis on the result.

7. Future Simple

7.1. Future Simple (Future Indefinite) - future time simple English. Usually it is used to refer to events that may happen in the indefinite future.

7.1.1. I will play football. – Я буду грати у футбол. I’ll do my work someday. – Я колись зроблю свою роботу.

7.1.1.1. Як і в Past Simple та в Present Simple, у майбутнього часу є свої допоміжні слова, що допомагають визначити, чи використовується Future Simple чи ні. Tomorrow, next year, in (five, four, ten і т.д.) days/months...