Структура Київського університету імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Структура Київського університету імені Бориса Грінченка by Mind Map: Структура Київського університету імені Бориса Грінченка

1. Інститут людини

1.1. Кафедри інститути

1.1.1. Кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

1.1.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

1.1.3. Кафедра спеціальної психології, спеціальної та інклюзивної освіти

1.1.4. Кафедра практичної психології

1.1.5. Кафедра анатомії та фізіології людини

1.2. Інші підрозділи

1.2.1. Навчальний відділ

1.2.2. НМЦ соціально-психологічних тренінгів

2. Інститут суспільства

2.1. Кафедри інституту

2.1.1. Кафедра історії України

2.1.2. Кафедра філософії

2.1.3. Кафедра фінансів та економіки

2.1.4. Кафедра правознавства

2.1.5. Кафедра всесвітньої історії

2.1.6. Кафедра управління

2.1.7. Кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін

2.2. Інші підрозділи

2.2.1. Навчальний відділ

3. Гуманітарний інститут

3.1. Кафедри

3.1.1. Гуманітарного інституту

3.1.1.1. Кафедра української літератури і компаративістики

3.1.1.2. Кафедра германської філології

3.1.1.3. Кафедра перекладу

3.1.1.4. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

3.1.1.5. Кафедра сходознавства

3.1.1.6. Кафедра світової літератури

3.1.1.7. Кафедра англійської філології

3.1.1.8. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

3.1.1.9. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

3.1.1.10. Кафедра журналістики та нових медіа

3.1.2. Загальноуніверситетські

3.1.2.1. Кафедра теорії та історії педагогіки

3.1.2.2. Кафедра фізичного виховання

3.1.2.3. Кафедра англійської мови

3.1.2.4. Кафедра української мови

3.2. Інші підрозділи

3.2.1. Науково-дослідна лабораторія літературознавства

3.2.2. Інститут кураторів

3.2.3. Навчальний відділ

3.2.4. Інтернет-прес-центр (віртуальний)

4. Інститут післядипломної педагогічної освіти

4.1. НМЦ та науково-дослідні лабораторії

4.1.1. НМЦ інформаційних технологій

4.1.2. НМЦ координації методичної роботи та освітніх вимірювань

4.1.3. НМЦ практичної психології та соціальної роботи

4.1.4. Науково-дослідна лабораторія експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

4.1.5. НМЦ дошкільної та початкової освіти

4.1.6. НМЦ гуманітарної освіти та виховання

4.1.7. НМЦ природничо-математичної освіти та технологій

4.1.8. НМЦ інклюзивної освіти

4.2. Кафедри

4.2.1. Кафедра методики та психології дошкільної та початкової освіти

4.2.2. Кафедра методики соціально-гуманітарної освіти та виховання

4.2.3. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій

4.2.4. Кафедра методики мов та літератури

5. Університетський коледж

5.1. Спеціальності коледжу

5.1.1. Початкова освітв

5.1.2. Дошкільна освіта

5.1.3. Соціальна педагогіка

5.1.4. Дизайн

5.1.5. Образотворче мистецтво

5.1.6. Музичне мистецтво

5.1.7. Хореографія

5.1.8. Фізичне виховання

5.1.9. Бібліотечна справа

5.1.10. Діловодство

5.1.11. Видавнича справа та редагування

5.1.12. Правознавство

5.1.13. Фінанси і кредит

5.1.14. Організація виробництва

5.2. Наукові гуртки

5.2.1. "Лабіринт"

5.2.2. "Світогляд"

5.2.3. "Bibliosoft"

5.2.4. "The young scientists"

5.2.5. "Консонанс"

5.2.6. "Фрактал"

5.2.7. "Ірій"

5.2.8. "Бібліотекознавець"

6. Інститут мистецтв

6.1. Кафедри інституту

6.1.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

6.1.2. Кафедра образотворчого мистецтва

6.1.3. Кафедра академічного та естрадного вокалу

6.1.4. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

6.1.5. Кафедра дизайну

6.1.6. Кафедра хореографії

6.2. Інші підрозділи

6.2.1. Навчальний відділ

6.2.2. НМЦ естетичного розвитку

6.3. Творчі майстерні

6.3.1. Молодіжне творче об'єднання "АРТ-ПРОСТІР"

6.3.2. Навчально-виробничий центр майстерності кафедри ОМ

6.4. Творчі проекти та художні колективи

6.4.1. Мала філармонія

6.4.2. Хор "BREVIS"

6.4.3. Ансамбль "NEW SONG"

6.4.4. Ансамбль гітаристів "ANIMA"

6.4.5. Театр танцю "ГРІН"

6.4.6. Зведений хор

6.4.7. Камерний оркестр

6.4.8. Хор "GAUDEMAUS"

6.4.9. Ансамбль "МАЛАХІТ"

6.4.10. Ансамбль бандуристів

6.4.11. MULTI-MEDIA-STUDIO

7. Педагогічний інститут

7.1. Кафедри інститути

7.1.1. Кафедра дошкільної освіти

7.1.2. Кафедра психології та педагогіки

7.1.3. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

7.1.4. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

7.1.5. Кафедра початкової освіти та гуманітарних дисциплін

7.2. Інші підрозділи

7.2.1. Інститут кураторства та соціально-гуманітарної роботи

7.2.2. Навчальний відділ

7.2.3. НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" та "Початкова освіта"

7.2.4. Відділ педагогічної освіти

7.2.5. Експлуатаційно-технічний відділ

8. Підрозділи університету

8.1. Бухгалтерія

8.2. НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та дозвілля студентів

8.3. Відділ кадрів

8.4. НМЦ стандартизації та якості освіти

8.5. НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

8.6. НМЦ акредитації та ліцензування

8.7. Відділ міжнародних зв'язків

8.8. НДЛ грінченкознавства

8.9. Гуртожиток

8.10. НМЦ тележурналістики

8.11. Юридична клініка "АСТРЕЯ"

8.12. Бібліотека

8.13. Відділ документації

8.14. НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

8.15. НМЦ видавничої діяльності

8.16. Відділ доуніверситетської підготовки

8.17. НДЛ інформатизації освіти

8.18. НДЛ освітології

8.19. Студентська профспілка

8.20. Первинна профспілкова організація

8.21. НДЛ культури лідерства