Leerkracht 1, college's 8 t/m 11

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Leerkracht 1, college's 8 t/m 11 by Mind Map: Leerkracht 1, college's 8 t/m 11

1. Bijeenkomst 8: Evaluatie, reflectie en feedback

1.1. Evaluatie

1.1.1. Wat heb ik geleerd, op welke wijze?

1.1.1.1. Leerling: • Inzicht hoe je geleerd hebt (proces evaluatie) • Inzicht resultaat (productevaluatie)

1.1.1.2. Leerkracht: • Inzicht hoe kinderen leren (procesevaluatie) • Inzicht resultaat (productevaluatie)

1.1.2. Heeft betrekking op bewustwording van resultaat en strategie.

1.1.3. Een activiteit waardoor de leerkracht zicht krijgt op de vraag hoe ver leerlingen in hun ontwikkeling zijn en of de gestelde doelen zijn bereikt.

1.1.3.1. Leerkracht: • Inzicht hoe kinderen leren (procesevaluatie) • Inzicht resultaat (productevaluatie)

1.2. Reflectie

1.2.1. Wat was mijn rol daarin? Waar sta je nu en wat moet je doen om de doelen een volgende keer te halen?

1.2.2. Heeft betrekking op bewustwording van het eigen handelen.

1.2.3. Reflectie is een manier om ervaringen te begrijpen, te analyseren en er betekenis aan te geven in handelen.

1.2.4. Het kunnen terugblikken op je eigen handelen of een ervaring, erover nadenken en van daaruit komen tot nieuwe/andere keuzes.