kärnkraft

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kärnkraft by Mind Map: kärnkraft

1. avfalls fråga, inte bra säkerhet, begränsas resur, och kan ej lösas. samtidigt som det bildas elektricitet bildas också farlig radioaktiv strålning. Om det blir en olycka i en kärnkraftverk kan skadorna blir mycket stora för miljön och levande organismer.

2. cirka 45 procent av den svenska elproduktionen.

3. distributionen har tre nivåer: stamnät, regionnät och lokalnät. stamnätet transporterar el från de stora elproducenterna till regionnäten. 2- ledningar som finns på regionnäten transporterar el från stamnätet till lokalnät. 3-lokala elnäten transporterar elektricitet vidare till elanvändare. t.x.p bostadshus

3.1. Det finns tio reaktorer i sverige.

3.2. Det finns tre aktiva kärnkraftverk i sverige. Forsmark i Uppland, Oskarshamn i Småland och Ringhals i Halland.

4. I Sverige finns två typer av reaktorer och Båda är lättvattenreaktorer.

4.1. Kokvattenreaktor : vattnet i reaktorn kokar och ånga bildas då går ångan vidare till turbinen. turbinens skovlar börjar snurra.Turbinen driver elgeneratorn som alstrar elektricitet. Elen transporteras genom kraftledningar ut till användarna.

4.1.1. Vattenkokaren kokar 1000 liter vatten på en sekund.

4.2. tryckvattenreaktor= vatten värms upp till 325 grader i reaktorn utan att koka på grund av ett tryckkärl. varma vattnet öveför till ånggenratorn och ånga bildas. Ångan leds sen till turbinen. Trycket från ångan gör att turbinbladen roterar. Turbinen driver en generator som genererar elektricitet.

5. Med kärnkraft slipper man utsläpp av växthusgaser som kallas för gaser de lägger sig runt jorden och hindrar utströmningen av värme. Det krävs väldigt lite kärnbränsle för att skapa stora mängder energi. Kärnkraften är alltså billig.

6. De flesta kärnkraftverk finns i Europa tex Frankrike har 59 reaktorer och USA har 104 reaktorer. Kärnkraften ger 8% av världens elproduktion och 15% av EU:s.

7. Man skapar värme genom att

7.1. klyva uranatomer Klyvningen kallas fission,

7.1.1. .En neutron träffar urankärna då får man en instabil tjärna .Kärnan klyvs i mindre delar. Samtidigt frigörs fler neutroner och energi. De nya neutronerna träffar nya urankärnor som i sin tur klyvs. En kedjereaktion startar.

7.2. För båda omvandlas materia till energi, formel E=mc2

7.3. eller genom att slå ihop atomkärnor (fusion)

7.3.1. fusion energin används för att att koka vatten. Vattenångan driver en turbin, som driver en generator som ger el.

8. https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnkraft

9. http://karnkraftsinformation.se/

10. http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Karnkraft/

11. http://www.eon.se/om-eon/Om-energi/Energikallor/Karnkraft/

12. http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=16:4

13. Under andra världskriget började flera nationer att forska inom området. De ville göra kärnvapen.

14. När det bildas elektricitet bildas också farlig radioaktiv strålning. Som kan döda allt levande. Så det kan vara jätte farligt för miljön. Men det har en har en stor klimatfördel, eftersom utsläppen av växthusgaser är nära nog noll.

15. Att producera en kWh kostar enligt ägarna 25-42 öre. Men kostnaden kan vara jätte olika beroende på bland annat kalkylräntan, beräknad livstid och investeringskostnader.