Blijven studenten langer thuiswonen met het nieuwe leenstelsel?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Blijven studenten langer thuiswonen met het nieuwe leenstelsel? by Mind Map: Blijven studenten langer thuiswonen met het nieuwe leenstelsel?

1. Doelstelling: Heeft de ingang van het nieuwe leenstelsel invloed op de vraag naar kamers in Utrecht? Zo ja, daalt of stijgt de vraag naar kamers dan?

2. De SSH is specialist in huisvesting en wil het goed en betaalbare huisvesten mogelijk maken voor studenten

3. Aanleiding: Als opdracht van de SSH onderzoeken wij de invloed van het nieuwe leenstelsel op de vraag naar kamers in Utrecht

4. Opdrachtgever: De SSH

5. Bron 1: Studentenhuisvesting in Nederland

6. Lilian Luijten, (2013), Studentenhuisvestiging in Nederland, geraadpleegd op file:///C:/Users/asus_/Downloads/FINAL%208-8-13%20Lilian%20Luijten.pdf

7. Beoordeling bron: Geschikte bron, betrouwbare informatie met bronnen als DUO en het CBS. Juiste en volledige informatie. Artikel uit 2013 met gebruikte bronnen uit 2002 dus actualiteit valt de bediscussiëren.

8. Relevante informatie voor eigen onderzoek: Veel resulraten die betrekking hebben op studenten, woningaanbod en de rol van financien bij de keuze van een woning. Sluit dus goed aan bij ons onderwerp.

9. Bron 2

10. Beoordeling bron:

11. Relevante informatie voor eigen onderzoek:

12. Bronvermelding

13. Bron 3:

14. Beoordeling bron:

15. Relevante informatie voor eigen onderzoek:

16. Bronvermelding

17. Bron 4:

18. Beoordeling bron:

19. Relevante informatie voor eigen onderzoek:

20. Bronvermelding

21. Bron 5:

22. Beoordeling bron:

23. Relevante informatie voor eigen onderzoek:

24. Bronvermelding