Get Started. It's Free
or sign up with your email address
atomer by Mind Map: atomer

1. oktet-reglen: et atom vil prøve at få præcis otte elektroner i yderste skal.

2. 1910: første gang man fandt ud af hvordan atomer er opbygget.

3. en tung kerne og lette elektroner

3.1. elektronerne er negativt ladet og kernen er positivt ladet

4. elektroner

4.1. tættere på kernen, skærkere forbundet med den.

4.2. bruges til kemiske bindinger

5. atomer består af skaller med elektroner i

6. amtomer har en kerne med protoner og neutroner, lige mange af hver

7. dublet-reglen (for de letteste atomer, H, He, Li, Be, B, C): de vil prøve at få præcis 2 elektroner.

8. andre atomer kan ikke lave bindinger til atomerne i 8. hovedgruppe

9. ioner er atomer som enten har taget eller givet elektroner for at opfylde oklet- eller dublet-reglen

9.1. salte består af positive og negative ioner

9.2. afgiver et atom en elektron bliver den positivt ladet og omvendt.

9.3. er der ioner i vand kan det lede strøm

9.4. der er enkeltbindninger ( mellem to elektroner) og dobbeltbindinger ( mellem fire elektroner

10. diamant er det stærkeste materiale i verden. det består kun af kulstofatomer.

11. 1g guld kan trækkes op til 2 km lang tråd