Waterzuivering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Waterzuivering by Mind Map: Waterzuivering

1. Inleiding

1.1. Sanitatie

1.2. Scheidingen

1.2.1. Fijnrooster

1.2.2. Harkrooster

1.3. Tanks

1.3.1. Slibgistingstank

1.3.2. Nabezinktank

1.3.3. Beluchtingstank

1.3.4. Voorbezinktank

1.4. Slib

1.4.1. Actief slib

1.4.2. Primair slib

1.5. Riool

1.5.1. RWZI

1.5.2. Zinkput

1.5.3. Beerput

1.5.4. Cloaca maxima

2. Gezond Oppervlaktewater

2.1. Kringloop

2.2. Oppervlaktewater

2.3. Ecosysteem

2.3.1. Zelfreinigend vermogen

2.3.2. Energiestroom

2.4. Fotosynthese

2.5. Producenten

2.6. Consumenten

2.7. Reducenten

2.8. Nutriënten

2.9. Eutrofiëring

2.10. Sediment

2.11. Diatomeeën

2.12. Zoöplankton

2.13. Brasem

2.14. Optimum

2.15. Zouten

2.15.1. Nitraat

2.15.2. Fosfaat

2.16. Factoren

2.16.1. Biotische factoren

2.16.2. Abiotische factoren

3. Wat komt er in het riool

3.1. Afvalstoffen

3.1.1. Fecaliën

3.2. Versnijdende pomp

3.3. Voorreiniging

4. Vormscheiding

4.1. Voorscheiding

4.2. Zeven

4.3. Filtreren

5. Massascheiding

5.1. Scheiding door verschil in massa

5.2. Bezinken

5.3. Influent

5.4. Effluent

5.5. Sedimentatie

5.6. Oprompen

5.7. Floteren

5.8. Voorbezinktank

5.9. Oplossing

5.10. Emulsie

5.11. Olieafscheider

5.12. Slibafscheider

6. Biologische reiniging

6.1. Biologisch zuurstofverbruik (BZV)

6.2. Lozingseisen

6.3. Kringloop

6.3.1. Stikstofkringloop

6.4. Aerobe zuivering

6.5. Bacteriën

6.5.1. Anaerobe bacteriën

6.5.2. Aerobe bacteriën

6.6. Reducenten

6.7. Consumenten

6.8. Stoffen

6.8.1. Nitriet

6.8.2. Nitraat

6.9. Biobrandstof

7. Chemische reiniging

7.1. Polishing

7.2. Scheidingsmethoden

7.2.1. Absorptie

7.2.2. Adsorptie

7.3. Actieve kool

7.4. Defosfateren

8. Extra

8.1. Desah

8.2. Aerometer

8.3. Homogeen

8.4. Coaguleren

8.5. Flocculeren

8.6. Verwijderingsrendement

8.7. Bezinkingssnelheid

8.8. Coagulatie

8.9. Flocculatie

8.10. Drukflotatie

8.11. DAF

8.12. Poepdoos