Sparta (polisstat)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sparta (polisstat) by Mind Map: Sparta (polisstat)

1. oligarki

1.1. folkeforsamling

1.1.1. over 30år for å kunne delta

1.1.2. tok bare stilling til saker rådet ønsket gjennomført

1.2. råd

1.2.1. besto av 28 borger

1.2.1.1. måtte være over 60år

1.2.1.2. rikeste jordeirne

1.2.1.3. livstid

1.3. 2 konger

1.4. embetsmennene (efroer)

1.4.1. 1 år

1.4.2. mye makt

1.4.3. passet på at vedtak som ikke brøt med lovene og religionene

1.4.4. styrte i det daglige

2. borgeridealet

2.1. disiplinerte og fryktløse krigere

2.2. fellesskapet kom over individuelle behov

2.3. idrett knyttet til status

3. kvinner

3.1. friere enn i athen

3.2. så det som fordel at kvinner var sterkt integrert i fellesskapet, dermed:

3.2.1. fikk litt utdanning

3.2.2. kunne eie jord

3.2.3. kunne drive med idrett

3.3. manglet borgerett

3.4. var først og fremst en måte å få barn på

3.4.1. menn var pålagt å gifte seg

3.5. gift ca. 18 år. mente det var større sjanse for guttebarn da

3.6. hvis hun ikke ble gravid med ektemannen, kunne andre menn prøve seg eller hvis han var lei

3.6.1. barn viktig til militære

4. innflytter

4.1. ikke borgerrett

5. slaver

5.1. helotene: den opprinnelige bondebefolkningen på Peloponnes

5.1.1. ble behandlet som slaver

5.1.2. fulgte med jordeiendommene og arbeidet på dem

5.1.3. manglet borgerrett

5.2. perioikene

5.2.1. handel og håndverk

5.2.2. bodde i små landsbyer om spartas område

5.2.3. jordbruk fiske

5.2.4. manglet borgerrett

5.2.5. kjempet ofte sammen med spartarene i krig

6. samfunn og kultur

6.1. militarisert

6.1.1. fra unge gutter var 7år måtte de leve i soldatbrakker og gjennomgå beinhard militær opplæring. kunne reise hjem når de var 30år

6.1.1.1. unntak: kunne reise hjem og gifte seg og lage barn

6.1.2. beredskap mot helotene

7. homofili utbredt