Lektorství NJ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lektorství NJ by Mind Map: Lektorství NJ

1. mnohojazyčný paralelní korpus

1.1. světově významný

2. Náplň studia

2.1. studium jazyka

2.1.1. komunikační kompetence

2.1.2. překladatelské dovednosti

2.2. poznávání kultury a dějin

2.2.1. Německo

2.2.2. Rakousko

2.2.3. Švýcarsko

2.3. mimoškolní a školní výchova

2.3.1. rozvoj osobnosti

2.3.2. práce s lidmi

2.3.3. organizace práce

3. Literatura

3.1. Katedra NJ

3.1.1. H. Peloušková

3.1.2. T. Káňa

3.1.3. R. A. Wagner

3.1.4. A. Kovářová

3.1.5. V. Janíková

3.2. časopisy a periodika

3.2.1. MU - Brünner Hefte zu DaF

3.2.2. ČR - Germanoslavica

3.2.3. studentské

3.2.3.1. Studentische Zeitschrift Ein Topf

4. Uplatnění absolventů

4.1. školství

4.1.1. učitel ZŠ

4.1.2. učitel jazyka v MŠ

4.2. mimoškolní aktivity

4.2.1. jazykové školy

4.2.2. SVČ

4.2.3. kurzy pro dospělé

4.3. instituce

4.3.1. orgány EU

4.3.2. státní správa

4.3.3. firmy

5. Projekty

5.1. české

5.1.1. ostatní

5.1.1.1. Intercorp

5.1.2. pořádané PdF MU

5.1.2.1. Valenční rámce N a JČ sloves a jejich deriváty

5.1.2.2. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování c.j.

5.1.2.3. Rozvoj předmětu "Základy vědecké práce"

5.2. zahraniční

5.2.1. ve spolupráci s EU

5.2.1.1. EMLT Modul Distance Education System a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area

5.2.2. zapojení do programů

5.2.2.1. Socrates/Erasmus

5.2.2.2. CEEPUS

5.2.2.3. GIP

6. Vědecko-výzkumná činnost

6.1. Atlas německého nářečí na území ČR

6.2. Č-N paralelní korpus

6.2.1. jazyk

6.2.1.1. česky

6.2.1.2. německy

6.2.2. díla

6.2.2.1. publicistická

6.2.2.2. odborná

6.2.2.3. beletrie

6.2.3. partneři

6.2.3.1. MŠMT

6.2.3.2. Český národní korpus FF UK v Praze

6.2.3.3. FI mU

6.2.3.4. Fakulta informačních technologií VUT v Brně

6.2.3.5. Institut für Slavistik, Universität Wien

6.3. jiné korpusy s NJ

6.3.1. DeReKo

6.3.2. Wortschatz Portal

6.3.3. DWDS

6.3.4. Multext

7. partnerské vztahy s univerzitami

7.1. Německo

7.2. Rakousko

7.3. Švýcarsko