Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dyrevelfærd by Mind Map: Dyrevelfærd

1. Økologisk landbrug <> Konventionel landbrug

1.1. Økologisk landbrug bedre dyrevelfærd

1.1.1. Mere plads, økologisk foder, udendørs areal,

1.2. Konventionel landbrug mindre dyrevelfærd.

1.2.1. Mindre plads, muligvis udendørs areal.

2. Zoodyr

2.1. Dyr i zoologisk.

2.2. Nogle mener det er umoralsk at have dyr i zoologisk have, da de naturlige behov ikke bliver opfyldt.

2.3. Hvis nogle få dyr i fangeskab, kan få mennesker til at indse, at vi skal passe på naturen, er det vel godt giver ud?.

3. Husdyr

3.1. Dyr til gavn for mennesker, hvad angår fødevarer.

3.2. Heste, Køer, Høns, Svin, Får, Geder.

3.3. Forædling —> Husdyr er i gennem utallige generationer bliver forædlet og avlet videre på udelukkende med det formål at øge produktionen.

4. Kæledyr

4.1. Dyr der kæles med.

4.2. Dyrenes stammer fra dyr i de vilde, og de har stadig mange af deres naturlige behov og instinkter.

5. Forsøgsdyr

5.1. Dyr der eksperimenteres på.

5.1.1. Man bruger fx, rotter og mus til kræftforskning.

5.2. Nogle mener det er umoralsk at eksperimentere på dyr.

6. Adfærd

6.1. Den “opførsel” som dyr har

6.2. Dyr handler efter deres instinkter, som de har nedarvet. Forrige generationer har udviklet instinkterne gennem mange års evolution.

7. Naturlig adfærd

7.1. Den naturlige “opførsel” som dyr har.

7.2. Dyr handler efter deres instinkter, som de har nedarvet. Forrige generationer har udviklet instinkterne gennem mange års evolution.

8. Social adfærd / Flokadfærd

8.1. Rangorden

8.1.1. Et socialt system blandt flokdyr, som skal skabe ro og orden. Nogle dyr vil være dominante og videreføre deres gener.

8.2. Territorium

8.2.1. Et bestemt område, som dyr beskytter mod individer eller flokke af samme art.

8.3. Eksmpler på flokdyr: Køer, Hunde, Krondyr, Bavianer & Mennesker.

9. Yngelpleje

9.1. Pleje af yngel

9.2. Adfærd som dyr udviser når de yngler.