Christelijk Cosmicus College

Gezamelijke mindmap van Shoshana, Cora, Harold

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Christelijk Cosmicus College by Mind Map: Christelijk Cosmicus College

1. Vakken

1.1. Nederlands

1.2. Engels

1.3. Frans

1.4. Duits

1.5. Spaans (fac.)

1.6. Chinees (fac.)

1.7. Aardrijkskunde

1.8. Biologie

1.9. Geschiedenis

1.10. Wiskunde

1.11. Natuurkunde

1.12. Scheikunde

1.13. Economie

1.14. Levensbeschouwing

1.15. Maatschappijleer

1.15.1. Maatschappelijke stage

1.16. Lichamelijke opvoeding

1.17. Ckv

1.17.1. Kunst algemeen

1.17.2. Muziek

1.17.3. Drama

1.17.4. Dans

1.17.5. Tekenen

2. Activiteiten

2.1. Muziekavond

2.2. Dansavond

2.3. Excursie

2.4. Examenfeest

2.5. Exposities van ckv

2.6. Gala (decembermaand)

2.7. Schoolkrant

2.8. Sponsorloop

3. Communicatie

3.1. Info avond ouderen

3.2. Thema avond

3.3. 10 minuten gesprekken

3.4. 4x per jaar rapport

4. Kernpunten

4.1. Aandacht voor elkaar

4.2. Omzien naar elkaar

4.3. Respect voor elkaars mening

4.4. Open blik voor de wereld om je heen

4.5. Zelfstandigheid

5. Leerling centraal

5.1. Mentor

5.1.1. Vaste mentor bovenbouw

5.1.2. Vaste mentor onderbouw

5.2. Huisarts

5.3. Bureau jeugdzorg

5.4. Zorgadvies team

5.5. Vertrouwenspersoon

5.6. Voorzieningen voor leerlingen met beperking(en)

5.7. Huiswerkbegeleiding

6. Inrichting

6.1. Lichte lokalen met veel ramen

6.2. voor leerling aansprekende kleuren

6.3. Plantenbakken / planten

6.4. Ruime aula

6.5. Ergonomische tafels/stoelen

6.6. Schooltuin met bankjes

6.7. Natuurlijke materialen

6.8. Kantine / Vers fruit

7. Niveau's

7.1. Havo / Vwo

7.1.1. Cultuur & maatschappij

7.1.2. Economie & maatschappij

7.1.3. Natuur & gezondheid

7.1.4. Natuur & techniek

7.2. Vmbo

7.2.1. Economie

7.2.2. Zorg & welzijn

7.2.3. Landbouw

7.2.4. Techniek

8. Organisatie

8.1. Directeur

8.2. Bestuur

8.3. MR

8.4. Docenten

8.5. Leerlingenraad

9. Passend onderwijs

9.1. Logopodie

9.2. Ambulante begeleiding

9.3. Extra tijd

9.4. Leerlingen helpen leerlingen

10. Vrijheid

10.1. Extra keuze vakken

10.1.1. Plantenkunde

10.1.2. Sterrenkunde

10.1.3. Informatica

10.1.4. Filosofie

10.1.5. Latijn

10.1.6. Grieks

10.2. Ontdek je mogelijkheden

10.2.1. Leer een muziekinstrument spelen

10.2.2. Open vaklokalen

10.3. Workshops

10.3.1. Lesstof actief eigen maken

10.3.2. Kies onderwerp dat je nog niet beheerst

11. ZAT

11.1. Schoolpersoneel

11.2. Leerplichtambtenaar

11.3. Medewerkers Bureau jeugdzorg

11.4. Medewerkers schooladviesdienst

11.5. Huisarts

12. Confessionele school