pacificatie van 1917

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
pacificatie van 1917 by Mind Map: pacificatie van 1917

1. socialisten: kiesrecht voor mannen

2. confessionele: bijzondere scholen geld kregen van de overheid

3. leidde tot 3 belangrijke veranderingen in de grondwet

3.1. algemeen kiesrecht voor mannen ouder dan 23 jaar.

3.2. gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs

3.3. het districtenstelsel werd vervangen door de evenredige vertegenwoordiging

4. socialisten: kiesrecht voor mannen

5. confessionelen: de bijzondere scholen moesten door de overheid worden betaald