Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METALLER by Mind Map: METALLER

1. Alkalimetaller

1.1. Alkalimetallerne ligger alle i den 1. hovedgruppe og har derfor kun en elektron i den yderste skal. Hvis alkalimetallet afgiver den ene elektron vil resten af atomet have samme antal elektroner som en ædelgas og dermed opfylde oktetreglen. Alkalimetallerne reagere også voldsomt med vand. Alkalimetallerne reagerer mere voldsomt med vand jo højere man kommer i perioderene.

1.2. https://www.youtube.com/watch?t=1&v=sS3cIK9jlB8 <-- Alkalimetallers reaktion til vand

2. Mest almindelige brugsmetaller

2.1. Jern

2.2. Kobber

2.3. Zink

2.4. Aluminium

2.5. Tin

2.6. Bly

3. Ædelmetaller

3.1. Platin

3.2. Sølv

3.3. Guld

3.4. Rhodium

3.5. Palladium

4. Facts om metaller

4.1. Kobber er en god leder af elektricitet og er ofte brugt til at lave ledninger.

4.2. Aluminium er en god leder af varme og er ofte brugt til at lave gryder.

4.3. Wolfram/tungsten har et meget højt smeltepunkt. Carbon er det højeste, Wolfram er det andet højeste af alle elementer.

5. Begreber der vedrører metaller

5.1. Massefylde er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang.

5.1.1. Densitet = massetæthed

5.2. Legering er når to eller flere metaller blandes

5.3. Bearbejdning: Hældning, valsing og trækning

5.4. Karat benyttes som mål for renheden af ædelmetallet guld. Jo mindre karat, jo hårdere er guldet. 1 karat = 1/24 rent guld. 14 karat bruges mest i Danmark.

5.5. Spændingsrækken er en række af grundstoffer; brint samt et antal metaller, sorteret efter deres reaktionsvillighed: Metallerne i den venstre ende af rækken danner lettere kemiske forbindelser med andre stoffer, end metaller der står længere mod højre

6. LAVET AF: MATHIAS KARIM 9B 28/9 - 2015

7. SKEMA OVER METALLERS EGENSKABER