Verkkoympäristöt 4op

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verkkoympäristöt 4op by Mind Map: Verkkoympäristöt 4op

1. Mikä on opettajan rooli verkkoympäristössä?

1.1. Mikä on hyvä ohjaus verkko-opetuksessa?

1.2. Miten vuorovaikutus toimii verkossa?

1.3. Miten toiminta suunnitellaan verkossa?

1.4. Miten hallitaan ajankäyttöä?

1.5. Miten opiskelijaa arvioidaan?

1.6. Miten opiskelija saa palautetta?

2. Mitä erilaisia oppimistapoja ja -alustoja voi opetuksessa käyttää ja miten niitä tulisi yhdistellä?

2.1. Opettamisalustat- miten huomioidaan oppimisalusta opetuksessa?

2.2. Moodlen esittely

2.3. SOME (mainintana, erillisenä myöhemmin)

2.4. Opettamistyylin yhdistely- miten oppimistapoja voi yhdistellä?

2.5. Opettamisalustojen yhdistely - mikä on sopivasti?

2.6. Mobiililaitteiden hyödyntäminen opiskelussa

2.7. Pelillisyys

3. Mitä pitää huomioida opetusmateriaalin teossa ja opettamisessa verkkoympäristössä?

3.1. Millainen on hyvä materiaali?

3.2. Miten materiaaleja tulisi käyttää ja missä?

3.3. Tekstin tyyli ja sanoma?

3.4. Ääni?

3.5. Kuvat?

3.6. Musiikki?

3.7. Videot?

3.8. Digitaalinen tarinankerronta?

3.9. Virtuaalimaailma?

3.10. Miten tietosuoja ja tekijänoikeudet on huomioitava?

3.11. Miten opetusvideo pitäisi tehdä?

4. Miten SOMEa voi hyödyntää opetuksessa?

4.1. Mikä on SOMEn merkitys opetuksessa?

4.2. Mitä ja miten SOME työkaluja (Facebook, Linkedln, Wikit, Blogit) voidaan opetuksessa hyödyntää?

4.3. Miten SOME työkalut soveltuvat opetukseen?

5. Miten avoimen lähdekoodin sisältöjä voidaan hyödyntää opetuksessa?

5.1. Mitä voidaan käyttää? Kuvat, musiikki, sovellukset...?

5.2. Miten tekijänoikeudet menevät?

5.3. Miten käyttölupa menee avoimen lähdekoodin lisensseissä?

5.3.1. Ehdot, lisenssit?

5.4. Mistä löytää avoimen lähdekoodin materiaalin?

6. Miten videoneuvottelun voidaan käyttää opetuksessa?

6.1. Mitä pitää huomioida videoneuvotteluissa?

6.2. Miten käyttäydytään videoneuvotteluissa?

6.3. Miten valmistautua videoneuvotteluun?

6.4. Miten pitäisi toimia videoneuvottelun jälkeen?

6.5. Tavoite ja toimintatavat (kirjuri/sihteeri/pöytäkirja/blogi...)

6.6. "Puheenjohtaja"-roolien määrittely

6.7. Käyttäytyminen

6.8. Non verbaalinen puuttuminen

6.9. Osallistuttaminen

6.10. Motivointi

6.11. Tehtävien jako

6.12. Tekniset edellytykset, testaus