Підсумкова практична робота

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Підсумкова практична робота by Mind Map: Підсумкова практична робота

1. Тема 1

1.1. Програмне забезпечення інформаційної системи

1.1.1. Системне програмне забезпечення поділяється на:

1.1.1.1. оболонки користувача;

1.1.1.2. операційна система;

1.1.1.3. драйвери пристроїв;

1.1.1.4. сервісні програми.

1.2. Види Інформації

1.2.1. графічна або образотворча

1.2.2. звукова

1.2.3. текстова

1.2.4. числова

1.2.5. відеоінформація

1.3. · інформаційна культурa

1.3.1. є продуктом різноманітних творчих здібностей людини і виявляється в таких аспектах:

1.3.1.1. у конкретних навичках з використання технічних пристроїв (від телефону до персонального комп'ютера і комп'ютерних мереж);

1.3.1.2. у здатності використовувати у своїй діяльності комп'ютерну інформаційну технологію, базовою складовою якої є численні програмні продукти;

1.3.1.3. в умінні добувати інформацію з різних джерел: як з періодичної преси, так і з електронних комунікацій, представляти її в зрозумілому вигляді і вміти її ефективно використовувати;

1.3.1.4. в опануванні основами аналітичного опрацювання інформації;

1.3.1.5. в умінні працювати з різною інформацією;

1.3.1.6. у знанні особливостей інформаційних потоків у своїй галузі діяльності.

1.4. інформаційна грамотність

1.4.1. Процес інформатизації суспільства змінює традиційні погляди на перелік умінь і навичок, необхідних для соціальної адаптації -- інформаційну грамотність.

1.5. Інформаційна компетентність

1.5.1. Перелік складових інформаційної компетентності -- питання домовлен­ності й надання переваг певним проявам сучасності. Можливі й інші підходи. Наприклад, такий:

1.5.1.1. спроможність використати традиційні офісні пакети для подання міркувань чи висвітлення досягнутих результатів;

1.5.1.2. спроможність скористатися спеціалізованими видавничими системами (наприклад, LaTeX для математиків чи фізиків) для подання міркувань чи висвітлення досягнутих результатів;

1.5.1.3. спроможність скористатися інтегрованими середовищами програмування та електронними таблицями для розрахунків, оцінити ефективність алгоритму чи похибку наближеного обчислення;

1.5.1.4. спроможність скористатися спеціальними програмними засобами (Reduce тощо) для аналітичних розрахунків;

1.5.1.5. спроможність шукати й використовувати потрібну інформацію, опубліковану у глобальній мережі або розташовану у базах даних;

1.5.1.6. спроможність підготувати до публікації й розташувати у глобальній мережі навчальний (науковий) текст, володіння основами HTML та WEB-дизайну.

1.6. Комп'ютер

1.6.1. Архітектура комп'ютера

1.7. · інформаційна система;

1.7.1. Пристрої

1.7.1.1. Внутрішні

1.7.1.2. Зовнішні

1.7.2. Программи

1.7.2.1. ОС

1.7.2.2. Службові

1.7.2.3. Прикладні

1.8. · інформація

1.8.1. Пристрої

1.8.1.1. Термометр

1.8.1.2. ПК

1.8.1.3. Планшет

1.8.1.4. Телефон

1.8.2. Інформаційні процеси

1.8.2.1. Обмін

1.8.2.2. Захист

1.8.2.3. Пошук

1.8.2.4. Збереження

2. Редактор Sway

3. Тема 3

4. PowToon