Engelsk Ny Fagkategori

Arbejdsudgave af ny CFU fagkategori Røde områder er FFM kompetencer og delkompetencer Blå områder er specifikke CFU søgninger

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Engelsk Ny Fagkategori by Mind Map: Engelsk Ny Fagkategori

1. Temaer

1.1. Abuse

1.2. Animals

1.3. Crime

1.4. Cultural clashes

1.5. Cyber space

1.6. Education

1.7. Family

1.8. Fantasy

1.9. Festivals

1.10. Food

1.11. Health issues

1.12. Hobbies

1.13. Love

1.14. Minorities

1.15. Music/art

1.16. Mystery

1.17. Pirates

1.18. Relationships

1.19. Rights

1.20. Seasons

1.21. Shopping

1.22. The wild west

1.23. Time and numbers

1.24. Violence

1.25. War

1.26. Youth and identity

1.27. Engelsktalende lande

1.27.1. Andre

1.27.2. Australien

1.27.3. Canada

1.27.4. Indien

1.27.5. Irland - Nordirland

1.27.6. New Zealand

1.27.7. Storbritanien - England, Skotland, Wales

1.27.8. Sydafrika

1.27.9. USA

2. Mundtlig kommunikation

2.1. Lytning

2.1.1. lyttestrategier

2.1.2. varianter af engelsk - eneglsk som lingua franca

2.2. Samtale

2.2.1. Dialog

2.2.2. interview

2.3. Præsentation

2.3.1. monolog

2.3.2. sang/rap

2.4. Sprogligt fokus

2.4.1. udtale, fonetik

2.4.2. grammatik

2.4.3. funktionel grammatik

2.5. Kommunikationsstrategier

2.6. Sproglæringsstrategier

3. Skriftlig kommunikation

3.1. Læsning

3.1.1. kulturmøder

3.1.2. faglig læsning

3.1.3. frilæsning

3.1.4. læseprocesser* evt under strategier , læseforståelse, læsestrategier

3.1.5. rollelæsning

3.2. Skrivning

3.2.1. Digte

3.2.2. Kreativ skrivning

3.2.3. Skrivegenre til afgangsprøve

3.2.4. Skriveproces ved fiktive og ikke-fiktive tekster

3.3. Sprogligt fokus

3.3.1. grammatik

3.3.2. funktionel grammatik

3.3.3. stavning

3.3.4. ordforråd

3.3.5. ordbog

3.4. Sproglæringsstrategier

4. Kultur og samfund

4.1. Interkulturel kontakt

4.2. Engelsk som adgang til verden

4.3. Tekst og medier

5. Hjælpemiddel

5.1. Ordbog

6. Fagets didaktik

6.1. Evaluering og test

6.2. Interkulturel kompetence

6.3. IT i fagene (engelsk)

6.4. Læsning

6.5. Ordforrådstilegnelse

6.6. Skrivning

6.7. Sprog og sprogbrug

6.8. Sprogtilegnelse, sprogfagenes didaktik

6.9. Young learners

6.10. Lærervejledning

7. Genrer

7.1. Antologi

7.2. Biografi

7.3. Eventyr

7.4. Faglitteratur

7.5. Faktion

7.6. Fantasy

7.7. Graphic novel

7.8. Klassiker

7.9. Poesi, lyrik, poetik

7.10. Rim, remser, rap

7.11. Skønlitteratur, herunder billedbog

7.12. Tegneserie

7.13. Film og TV

7.13.1. Animation

7.13.2. Didaktiserede udsendelser

7.13.3. Dokumentar

7.13.4. Kortfilm

7.13.5. Reklamer

7.13.6. Spillefilm

7.13.7. TV-serier

8. Arbejdsmåder

8.1. cooperative learning

8.2. bevægelse

8.3. samarbejde/kollaboration

8.4. Innovation og entreprenørskab

8.5. Praktisk musisk arbejde

8.5.1. Digte

8.5.2. Drama

8.5.3. Kunst

8.5.4. Læseteater

8.5.5. Musik

8.5.6. Rollespil

8.5.7. Sketch

8.5.8. Spil

8.5.9. Sproglege