Dansk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dansk by Mind Map: Dansk

1. Fiktive genrer

1.1. Billedbøger

1.2. Billedfortællinger

1.3. Billedromaner

1.4. Digital litteratur

1.5. Digte

1.6. Essaays

1.7. Eventyr

1.8. Fantastiske fortællinger

1.9. Folkeviser

1.10. Graphic novels

1.11. Komplekse fortællinger

1.12. Kortformsprosa

1.13. Legende

1.14. Lignelser

1.15. Manga

1.16. Myter

1.17. Noveller

1.18. Ordsprog

1.19. Poetry slam

1.20. Rap

1.21. Rim og remser

1.22. Romaner

1.23. Sagaer

1.24. Sagn

1.25. Sange

1.26. Talemåder

1.27. Teatermanuskripter

1.28. Viser

2. Litterære perioder

2.1. Middelalder/folkevisetid

2.2. Oplysningstiden

2.3. Romantikken

2.4. Naturalismen

2.5. Det moderne gennembrud

2.6. Det folkelige gennembrud

2.7. Modernismen

2.8. Postmodernisme

2.9. Minimalisme

2.10. Samtidslitteratur

2.11. 2000 - 2009

2.12. 2010 - 2019

3. Skrive- og læseproces

3.1. Afkodning - fonologi

3.2. Flydende læsning

3.3. Layout og orden

3.4. Læseforståelse

3.5. Læsestrategier

3.6. Læsning ved afgangsprøver

3.7. Læsning ved nationale tests

3.8. Opdagende skrivning

3.9. Skrivemodeller

3.10. Teksttyper

4. Temaer

4.1. Anderledes

4.2. Ansvar

4.3. Danskhed

4.4. Drømme

4.5. Døden

4.6. Ensomhed

4.7. Fra barn til voksen

4.8. Fristelse

4.9. Frygt

4.10. Glæde

4.11. Identitet

4.12. Jalousi

4.13. Krig

4.14. Kulturmøder

4.15. Kærlighed

4.16. Livsværdier

4.17. Magt og afmagt

4.18. Mobning

4.19. Omsorgssvigt

4.20. Ondskab

4.21. Relationer - venner og famile

4.22. Retfærdighed

4.23. Skoleliv

4.24. Sorg

4.25. Tro og religion

4.26. Ungdom

4.27. Vrede

4.28. Ære

5. Sprog, stavning og grammatik

5.1. Deskriptiv grammatik

5.2. Fremmedord

5.3. Funktionel grammatik

5.4. Kommunikation

5.5. Nabosprog

5.6. Retskrivning

5.7. Stavning

5.8. Teksttyper

6. Mundtlige kompetencer

6.1. Debat

6.2. Dramatisering

6.3. Foredrag

6.4. Formidling

6.5. Fortælling

6.6. Interview

6.7. Læseteater

6.8. Oplæsning

6.9. Den personlige fortælling

6.10. Poetry Slam

6.11. Rap

6.12. Rim og remser

6.13. Samtale

6.14. Sange

6.15. Tale

7. Ikke-fiktive genrer

7.1. Artikler

7.2. Blogs

7.3. Biografier

7.4. Dokumentarfilm

7.5. Dokumentarudsendelser

7.6. E-mails

7.7. Erindringer

7.8. Essays

7.9. Fagbøger

7.10. Fagtekster

7.11. Hjemmesider

7.12. Klummer

7.13. Kronikker

7.14. Ledere

7.15. Læserbreve

7.16. Mikrotekster, SMS, chat og wiki

7.17. Nyhedsudsendelser

7.18. Pressefoto

7.19. Reality-tv

7.20. Reklamer

7.21. Sportsudsendelser

7.22. Voxpop

8. Forfatterskaber

8.1. Obligatoriske kanonforfattere

8.2. Anbefalede kanonforfattere

8.3. Forfattere

9. Genrer i andre udtryksformer

9.1. Animationsfilm

9.2. Billedbøger

9.3. Billedfortællinger

9.4. Billedromaner

9.5. Blogs

9.6. Computerspil

9.7. Digital kunst

9.8. Dokumentarfilm

9.9. Dokumentarudsendelser

9.10. Drama

9.11. Fotografier

9.12. Graphic novels

9.13. Hjemmesider

9.14. Illustrationer

9.15. Kortfilm

9.16. Kunstbilleder

9.17. Manga

9.18. Mikrotekster: SMS, Chat og wiki

9.19. Musikvideoer

9.20. Novellefilm

9.21. Nyhedsudsendelser

9.22. Pressefoto

9.23. Radioudsendelser

9.24. Reality-tv

9.25. Reklamer

9.26. Spillefilm

9.27. Teater

9.28. Tegneserier

9.29. TV-serier

10. Kommunikation

10.1. Dialog

10.2. Krop og drama

10.3. It og kommunikation

10.4. Sprog og kultur

11. Læsning

11.1. Finde tekst

11.2. Forberedelse

11.3. Afkodning

11.4. Sprogforståelse

11.5. Tekstforståelse

11.6. Sammenæng

12. Fortolkning

12.1. Oplevelse og indlevelse

12.2. Undersøgelse

12.3. Fortolkning

12.4. Vurdering

12.5. Perspektivering

13. Fremstilling

13.1. Håndskrift og layout

13.2. Planlægning

13.3. Forberedelse

13.4. Fremstilling

13.5. Respons

13.6. Korrektur

13.7. Præsentation og evaluering