Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLC by Mind Map: PLC

1. Læringscenter, navnet rettes på skoleporten

2. Hovedopgaver

2.1. Vejleding af kollegaer

2.1.1. Det fælles er det at vejlede

2.1.1.1. Primære formål er at kollegaerne skal kunne gå med opgaven selv gennem vejledningen

2.1.2. Der er også en forventning om, at man kommer med løsninger og gode råd

2.1.2.1. At være inspirator

2.2. Pædagogisk udvikling

3. PLC får fælles platform at kommunikere fra

3.1. evt. en blog

3.2. En fælles mappe

4. Ugentlig info fra PLC

5. Resursen, hvordan bruges den bedst

6. Vejledning af forældre

6.1. Åbent hus, forældremøder, workshops

7. Det fysiske rum

7.1. Ud på gangene, ud i skolegården, ud i klassen

8. Konferencer, læsning og matematik

9. Præsentation

9.1. Synlighed udadtil og indadtil

10. PLC kan deltage i teammøder

10.1. Ex. skoleårets planlægning

10.2. Ex. i forbindelse med planlægningen af en projektuge

11. Sparringsforum for konkrete problemstillinger

11.1. Det kunne være et sted, hvor man fik ideer til, hvad man kan gå videre med i det daglige

12. Hvordan bliver det legitimt at vejlede kollegaer?

13. 3 møder om året af 2 timers varighed i det store + 1 et i sidste uge inden sommerferien til evaluering

14. LegoEducation og bevægelsesvejleder - hvor meget skal de med?

15. Tovholder på fagudvalg

16. Undergrupper og mødevirksomhed, hvordan og hvor meget?

16.1. Trivselsmøder ugentligt

16.2. KC-møder

17. Inspiration gennem eksempelvis konferencer

18. Kurser for kollegaer. Eksempelvis i coaching...

19. I KC-regi oprettes, der ikke kurser. Der laves indsatser. Eleverne er som udgangspunk med på klassen.

20. Opsætning af mål for en periode. Hvad er det vi har fokus på i den kommende periode?

20.1. Formidling af strukturen på pæd. forum TJ og AP 8/9

20.2. Visuel formidling - plakat/ opslag på pæd. forum 8/9