Platform leren van toetsen 2015 - Dochy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Platform leren van toetsen 2015 - Dochy by Mind Map: Platform leren van toetsen 2015 - Dochy

1. Dylan WIlliams: 80-20% formatief-summatief

2. The tail wags the dog -> je summatieve toets veranderen

3. Wanneer is onderwijs failliet, studenten die niet komen scoren beter dan die wel komen

4. CMD Leeuwarden

4.1. teamwork

4.2. gemeenschappelijke visie, niet op papier, maar docenten vertellen hetzelfed

4.3. continu 'engineeren' , leren van elkaar en herontwerpen

4.4. docenten leren van studenten, reciprocal learning and teaching

4.5. continu feedback aan en tussen studenten - dit moet een mindset zijn, dan kost het weinig moeite

4.6. communities en projectteams, ook in de fysieke ruimte, komen elkaar tegen, zorgen voor korte lijnen, sharing, informeel, niet gepland

4.7. het vertrouwen in de student - we onderschatten onze studenten - we hebben geen paplepel nodig

4.8. focussen op probleemoplossend vermogen en reflectie

5. feedback

5.1. Just in time - hoe sneller hoe beter

5.2. Balans tussen positief en positieve feedback. Docenten doen vooral negatief. Eerste 4 weken vooral negatief presteerden minder goed dan degene die 50-50 pos-neg kregen :-)

5.3. Feedback - feed -up - feedforward

5.4. Feedback on self, Self-regulation, Task, Process levels

5.5. Research Gielen & Dochy, Hattie & TImperly, Kluger & De Nisi

6. Leren door toetsen

6.1. Pre-assessment anticipatie effect: studenten bereiden zich minder goed voor op MC toets dan open vragen of assessment

6.2. Post assessment effect: leren van je eigen fouten, nuttig, maar maak het niet te drastisch (met een 1 of 2 als cijfer klapt student dicht

6.3. True-assessment effect: tijdens het maken van een toets begrijpen ze plotseling hoe het in elkaar zit

7. Trucendoos om tijd voor feedback te creeeren

7.1. Selecteer inhouden, probeer ze niet alles te leren. Als je selecteert heb je tijd om het te laten landen

7.2. Student als peer-assessoren: het duur even, maar dan kunnen ze het absoluut

7.3. selectieve groepsgerichte feedback,

7.4. Contacturen met focus op diepgang (bv flipped)

7.5. Attitude ontwikkelen waardoor er continu feedback worden gegeven en het steeds makkelijker en vanzelfsprekender gaat

7.6. Geloof in studenten en geef ze vertrouwen

7.7. casusmateriaal uit de praktijk (veel informatie / pagina's is geen probleem, dat is in de praktijk ook: ze moeten de info filteren)

7.8. let op met integratieve toetsen - databases bouwen (met MC vragen. Waarom geen open vragen en andere assessment vormen