Induktion

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Induktion by Mind Map: Induktion

1. Formler

1.1. Formlen for effekt

1.1.1. w= V*A

1.2. Ohms lov

1.2.1. V= A*Ohm

2. Mere strøm (ampere)

2.1. Kraftigere magnet

2.2. spole med lille modstand eller flere vindinger

2.3. Hurtigere bevægelser (rotation)

3. Anvendelse (energiens vej)

3.1. Vindmøller

3.2. Dynamo

3.3. Komfur

4. Hvad?

4.1. Magnet

4.2. Spole

4.3. Bevægelser

5. De fire fænomener

5.1. U

5.1.1. Spænding

5.1.1.1. Volt

5.2. R

5.2.1. Modstand

5.2.1.1. ohm

5.3. I

5.3.1. strøm

5.3.1.1. ampere

5.4. P

5.4.1. effekt

5.4.1.1. watt

6. Vand- vandhane og vandslange

6.1. vandhane= tryk=spænding

6.2. vandet= strømmen= elektronerne

6.3. vandslange= modstand= tyk eller tynd slange