Metaller

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metaller by Mind Map: Metaller

1. minder om jern i både udseende og vægt

2. radiatporer

3. Det periodiske system

3.1. Metaller ca.85

3.1.1. Magnetiske

3.1.1.1. Jern

3.1.1.2. Nikkel

3.1.1.3. Kobolt

3.1.1.4. Lataniderne (nr. 57-71) fx neodym

3.1.2. ikke-magnetiske

3.1.2.1. Aluminium

3.1.2.1.1. Lys og Let

3.1.2.2. Kobber

3.1.2.2.1. rød (findes i ledninger)

3.1.2.3. Zink

3.1.2.4. Bly

3.1.2.4.1. Tung men blød

3.1.2.5. Messing

3.1.2.5.1. Legering af kobber og zink

3.1.3. Radioaktive

3.1.3.1. Uran

3.1.4. Flydende (væskeform)

3.1.4.1. kviksølv

3.2. Ikke-metaller

3.2.1. ca. 24 grundstoffer

3.3. Mineraler= salte til at bygge krop med

4. Egenskaber

4.1. Helt metal

4.1.1. Metalglans

4.1.1.1. rids evt. i overfladen for at se

4.1.2. Lede varme

4.1.2.1. stik det i varmt vand/ild og mærk om varmen fordeler sig.

4.1.3. Leder strøm

4.1.3.1. sæt i kredsløb og få pære til at lyse

4.2. Halvt metal

4.2.1. I æsken har vi kul, kan lede strøm

4.3. elektronegavitet

4.3.1. spændingsrækken

4.3.2. Galvanisk element (batteri)

5. Anvendelse

5.1. Bi-Metal

5.1.1. Termometer

5.2. Nixierør

5.3. Sværd, biler

5.4. Fjerne rust/rense sølv

5.4.1. fx saltvand og sølvpapir renser sølvtøj

5.5. Som "rusterbeskytter" ved fx at sætte zink på jernskibe, så zinket ruster frem for jernskroget.

5.6. Batteri (spændingsforskel forsøg)

5.7. Man kan spise jern (da det er jern-ioner ikke jernatomer) (eksempel: natirum og klorid kan ikke spises hver for sig. Kun sammen! (salt)

5.8. Mineraler= salte til at bygge krop med

5.8.1. jern i blodet

5.8.2. Calcium til knogler og tænder

5.8.2.1. Der er ikke kalk i mælk- der er calcium-ioner, som bliver til kalk

5.8.3. De mineraler der ligger i jorden er der som ioner fx Fe2+

6. Reaktioner

6.1. Metal + Metal -> metalforbindelser

6.2. Metal + ikke-metal --> Ionforbindelse

6.2.1. Salte laver ionforbindelser

6.2.1.1. Fe+HCl (vandform/aqua)-->H2 (fiser op) + FeCl

6.2.1.1.1. H2=gas FeCl=salt

6.2.1.1.2. Man kan inddampe saltet ved at koge det over en bunsenbrænder

6.3. Rust - metal + saltvand

7. Titrering= Neutralisation

7.1. Ækvivalenspunktet

7.1.1. http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/crm3s5_5.swf