Atmosfærisk luft

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Atmosfærisk luft by Mind Map: Atmosfærisk luft

1. Gasser

1.1. Oxygen

1.1.1. O2

1.1.1.1. 2 arme= valensen 2 (mangler 2 elektroner i den yderste skal)

1.1.2. Tænder en glød

1.1.2.1. brændnærende

1.2. Hydrogen

1.2.1. H2

1.2.1.1. 1 arm= valensen 1 (den vil gerne smide sine elektron, så den kun har kernen tilbage)

1.2.2. Det eksploderer/hyler

1.3. Nitrogen

1.3.1. N2

1.3.1.1. 3 arme= valensen 3 (vil gerne have 3 elektroner mere i den yderste skal)

1.3.2. Slukker glødepinde---> får CO2 indikatoren til at beholde sin rødefarve

1.4. Kuldioxid

1.4.1. CO2

1.4.1.1. Kul har 4 arme= valensen 4 (vil enten smide eller samle 4 elektroner i sin yderste skal)

1.4.2. Slukker glødepinden---> får CO2 indikatoren til at skifte farve fra rød->gul.

2. Fremstilling

2.1. Hydrogen

2.1.1. vand i elektrolyse-kar

2.1.1.1. syre på metal

2.1.1.2. HCl + Mg --> H2^ (fiser op i luften) + MgCl2

2.1.2. H2O ---> H2 + O2 (ved hjælp af strøm)

2.1.3. Eller andre syre i elektrolysekar (eddikesyre, salpetersyre osv.

2.2. Oxygen

2.2.1. H2O2 + MnO2 --> H2O +MnO + O2

2.3. Nitrogen

2.3.1. Må ikke laves

2.4. CO2 (kuldioxid)

2.4.1. Syre + kalk

2.4.1.1. HCL + CaCO3 --> CaCL2 + CO2 + H2O

2.4.2. Afbrænding af træ/olie/kul/knækbrød

2.4.2.1. Al afbrænding kræver O2 - brændt jern er altså Fe + O2 -->FeO (blå belægning)

3. Miljø

3.1. CO2

3.1.1. Drivhuseffekten

3.2. O2

3.2.1. Ånder med 20%

3.3. H2

3.3.1. Findes faktisk ikke

3.4. N2

3.4.1. Kvælstof

3.4.1.1. 80%

3.4.1.1.1. Ikke giftig

3.4.2. NPK-gødning

3.4.2.1. N=nitrogen

3.4.2.2. P=Phosphor

3.4.2.3. K= Kalium

3.4.2.4. Nitrogen i vand

3.4.2.4.1. Blå børn (blå hud pga. iltmangel)

4. Vægt

4.1. Unit (gram for at få et mol)

4.2. En mol = 600.000.000.000.000.000.000.000

4.2.1. ( 27 nuller)

4.3. En mol kul vejer 12 g

4.4. En mol Oxygen vejer 16 g

4.5. Hvis jeg skal lave kuldioxid (CO2) skal jeg tage 12 g kul og 32 gram oxygen ( 32 gram Oxygen fordi der skal to Oxygen til CO2)