Atomer og Molekyler

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Atomer og Molekyler by Mind Map: Atomer og Molekyler

1. forsøg

1.1. Elektrolyse

1.1.1. HCL

1.1.1.1. H+ & CL-

1.1.1.1.1. Hydrogen brænder

1.1.1.1.2. Klor lugter

1.2. Strømførende

1.2.1. Led strøm gennem væske

1.2.1.1. Er det et salt?

1.2.1.1.1. Leder strøm (ioner)

1.2.1.2. Er det en covalent forbindelse (sukker/sprit)

1.2.1.2.1. Leder ikke

2. yderste skal

2.1. octetreglen

2.2. 8 elektroner i den yderste skal

2.3. efterligner ædelgasserne i hovedgruppe 8

3. Skaller

3.1. k-l-m-n skaller

3.1.1. k er inderst

3.1.2. 2n^n

3.1.2.1. Project specifications

3.1.2.2. End User requirements

3.1.2.3. Action points sign-off

3.1.3. k

3.1.3.1. 2*1^1=2

3.1.4. l

3.1.4.1. 2*2^2=16

3.1.5. m

3.1.5.1. 18

3.1.6. n

3.1.6.1. 32

4. Molekyler

4.1. ikke-metaller

4.1.1. ikke-metal+ikke-metal -> covalent forbindelse

4.1.1.1. eksempler: vand, eddike, sukker

4.1.1.1.1. går kun i stykker, når man brænder det

4.2. ikke-metal + metal -> salt

4.2.1. alle stoffer med krystal

4.2.1.1. kan brækkes i stykker

4.2.1.1.1. gitterstruktur

4.3. metaller

4.3.1. ca. 80 metaller under trappen

4.3.1.1. metal+metal->metalforbindelse

4.3.1.1.1. gitterstruktur

5. Elementarpartikler

5.1. Elektroner

5.1.1. negative

5.1.1.1. sidder i skallerne

5.1.1.1.1. elektricitet

5.2. protoner

5.2.1. positive

5.2.1.1. sidder i kernen

5.2.1.1.1. positiv ligesom beta partiklen

5.3. Neutroner

5.3.1. neutrale

5.3.1.1. sidder i kernen

5.3.1.1.1. neutralt ligesom gammastråler

6. Regler

6.1. Neutron tallet kan variere

6.1.1. isotop (tvilling)

6.2. Altid lige mange + og - ellers er atomet ustabilt

6.2.1. KPI's

7. Det periodsike system

7.1. rækker 1-7

7.1.1. antal skaller

7.2. kolonner I-VIII

7.2.1. antal elektroner i yderste skal

8. ioner

8.1. Atom, der har fået eller afgivet elektroner, så den yderste skal er fuld.

8.1.1. Ioner er inaktive-de kan derfor ikke skade

8.1.1.1. Cl-

8.1.1.1.1. 18 protoner er mest almindelig