Személyiségtulajdonságok

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Személyiségtulajdonságok by Mind Map: Személyiségtulajdonságok

1. Személyes kompetenciák

1.1. Adottságok kompetenciacsoport

1.1.1. A szakmához tartozó feladatok ellátásához szükséges adottságok a szakmai kulcskompetenciák "objektív" elemei, ezért ezek kiválogatásához nem szükséges irányelvek megfogalmazása.

1.2. Jellemvonások kompetenciacsoport

1.2.1. ELHIVATOTTSÁG, ELKÖTELEZETTSÉG

1.2.2. FEJLŐDŐKÉPESSÉG, ÖNFEJLESZTÉS

1.2.3. FELELŐSSÉGTUDAT

1.2.4. KITARTÁS

1.2.5. KOCKÁZATVÁLLALÁS

1.2.6. MEGBÍZHATÓSÁG

1.2.7. MONOTÓNIATŰRÉS

1.2.8. ÖNÁLLÓSÁG

1.2.9. DÖNTÉSKÉPESSÉG

1.2.10. ÖNFEGYELEM

1.2.11. PONTOSSÁG

1.2.12. PRECIZITÁS

1.2.13. RUGALMASSÁG

1.2.14. STRESSZTŰRŐKÉPESSÉG

1.2.15. SZERVEZŐKÉSZSÉG

1.2.16. SZORGALOM, IGYEKEZET

1.2.17. TERHELHETŐSÉG

1.2.18. TÜRELMESSÉG

2. Társas kompetenciák

2.1. Együttműködés kompetenciacsoport

2.1.1. Együttműködési kompetenciák csoportjába soroljuk azokat a készségeket, képességeket, jellemvonásokat, amelyek a munkához kapcsolódó ármeneti vagy hosszabb távú együttműködési helyzzetek kezeléséhez szükségesek.

2.1.1.1. KAPCSOLATTEREMTŐ KÉSZSÉG

2.1.1.2. KAPCSOLATFENNTARTÓ KÉSZSÉG

2.1.1.3. INTERPERSZONÁLIS RUGALMASSÁG

2.1.1.4. UDVARIASSÁG

2.1.1.5. KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG

2.1.1.6. HATÁROZOTTSÁG

2.1.1.7. MEGGYŐZŐKÉSZSÉG

2.1.1.8. KONSZENZUS KÉSZSÉG

2.1.1.9. EMPATIKUS KÉSZSÉG

2.1.1.10. SEGÍTŐKÉSZGÉG

2.1.1.11. MOTIVÁLHATÓSÁG

2.1.1.12. MOTIVÁLÓKÉSZSÉG

2.1.1.13. VISSZACSATOLÁSI KÉSZSÉG

2.1.1.14. IRÁNYÍTHATÓSÁG

2.1.1.15. IRÁNYÍTÁSI KÉSZSÉG

2.1.1.16. TOLERANCIA

2.2. Kommunikáció kompetenciacsoport

2.2.1. Kommunikációs kompetenciák csoportjába tartoznak azok a készségek, amelyek a kommunikáció tartalmától és a konkrét kommunikációs csatornától függetlenül léteznek.

2.2.1.1. FOGALMAZÓ KÉSZSÉG

2.2.1.2. NYELVHELYESSÉG

2.2.1.3. TÖMÖR FOGALMAZÁS KÉSZSÉGE

2.2.1.4. KOMMUNIKÁCIÓS RUGALMASSÁG

2.2.1.5. KÖZÉRTHETŐSÉG

2.2.1.6. PREZENTÁCIÓS KÉSZSÉG

2.2.1.7. HATÉKONY KÉRDEZÉS KÉSZSÉGE

2.2.1.8. MEGHALLGATÁSI KÉSZSÉG

2.2.1.9. ADEKVÁT METAKOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG

2.3. Konfliktuskezelési kompetenciacsoport

2.3.1. Idetartoznak azok a készségek, amelyek segítségével elkerülhetők vagy különböző kimenettel megoldhatók a személyek vagy csoportok között kialakuló konfliktusok.

2.3.1.1. KOMPROMISSZUMKÉSZSÉG

2.3.1.2. KONFLIKTUSKERÜLŐ KÉSZSÉG

2.3.1.3. RIVALIZÁLÓ KÉSZÉSÉG

2.3.1.4. KONFLIKTUSMEGOLDÓ KÉSZSÉG

2.3.1.5. ENGEDÉKENYSÉG

3. Módszerkompetenciák

3.1. Gondolkodás és problémamegoldás kompetenciacsoport

3.1.1. Gondolkodás kompetenciacsoport

3.1.1.1. ABSZTRAKT (ELMÉLETI) GONDOLKODÁS

3.1.1.2. ÁTTEKINTŐ KÉPESSSÉG

3.1.1.3. LOGIKUS GONDOLKODÁS

3.1.1.4. KRITIKUS GONDOLKODÁS

3.1.1.5. RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG

3.1.1.6. KREATIVITÁS, ÖTLETGAZDAGSÁG

3.1.1.7. ISMERETEK HELYÜKÖN VALÓ ALKALMAZÁSA

3.1.1.8. ÚJ ÖTLETEK, MEGOLDÁSOK KIPRÓBÁLÁSA

3.1.1.9. ÁLTALÁNOS TANULÓKÉPESSÉG

3.1.1.10. EMLÉKEZŐKÉPESSÉG (ISMERETMEGŐRZÉS)

3.1.1.11. FELFOGÓKÉPESSÉG

3.1.1.12. NUMERIKUS GONDOLKODÁS/MATEMATIKAI KÉSZSÉG

3.1.1.13. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

3.1.1.14. KÖVETKEZTETÉSI KÉPESSÉG

3.1.2. Problémamegoldás kompetenciacsoport

3.1.2.1. HIBAKERESÉS (DIAGNOSZTIZÁLÁS)

3.1.2.2. PROBLÉMAELEMZÉS, -FELTÁRÁS

3.1.2.3. PROBLÉMAMEGOLDÁS, HIBAELHÁRÍTÁS

3.1.2.4. TERVEZÉS

3.1.2.5. ÉRTÉKELÉS

3.1.2.6. KONTROLL (ELLENŐRZÉS)

3.1.2.7. LÉNYEGFELISMERÉS (LÉNYEGLÁTÁS)

3.1.2.8. OKOK FELTÁRÁSA

3.1.2.9. HELYZETFELISMERÉS

3.1.3. Munkamódszer, munkastílus kompetenciacsoport

3.1.3.1. Minden olyan szakma kulcskompetenciája szerepelhet ebben a csopotban, ahol kimondottan hangsúlyos, hogy a feladatokat valamilyen meghatározott módszer szerint és/vagy meghatározott elvek folyamatos betartása mellett végezze a szakember.

3.1.3.1.1. RENDSZER(EK)BEN VALÓ GONDOLKODÁS (RENDSZERSZEMLÉLET)

3.1.3.1.2. MÓDSZERES MUNKAVÉGZÉS

3.1.3.1.3. GYAKORLATIAS FELADATÉRTELMEZÉS

3.1.3.1.4. INTENZÍV MUNKAVÉGZÉS

3.1.3.1.5. KÖRÜLTEKINTÉS, ELŐVIGYÁZATOSSÁG

3.1.3.1.6. FIGYELEM, ÖSSZPONTOSÍTÁS

3.1.3.1.7. FIGYELEMMEGOSZTÁS

3.1.3.1.8. NYITOTT HOZZÁÁLLÁS

3.1.3.1.9. EREDMÉNYORIENTÁLTSÁG

3.1.3.1.10. A KÖRNYEZET TISZTÁN TARTÁSA