Psykologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psykologi by Mind Map: Psykologi

1. Psykologiske retninger (IKKE FÆRDIG!)

1.1. Psykoanalyse

1.2. Behaviorisme

1.3. Evolutionær psykologi

1.4. Eksistentiel og humanistisk psykologi

1.5. Kognitiv psykologi

1.6. Socialpsykologi

1.7. Traditioner

1.7.1. Naturvidenskabelig: Her er naturen og den fysiske verden vigtig. Der er et klart fokus på mennesket som et biologisk væsen. Man søger lovmæssigheder. Viden skal være så objektiv og pålidelig som muligt. Denne tradition er knyttet til EVOLUTIONÆR PSYKOLOGI, BEHAVIORISME og KOGNITIV PSYKOLOGI.

1.7.2. Humanvidenskabelig: Her ses mennesket som et individ, som er bevidste omkring deres handlinger og motiver. Der er ingen objektiv sandhed eller almene lovmæssigheder. Denne tradition er tæt knyttet til PSYKOANALYSEN og HUMANISTISK PSYKOLOGI.

1.7.3. Samfundsvidenskabelig: Her er der fokus på individerne som del af en større gruppe. Man vil finde frem til noget fælles eller alment, men man undersøger også mennesker i den specifikke historiske og kulturelle kontekst. SOCIALPSYKOLOGIEN er knyttet til denne tradition.

2. Udviklingspsykologi

2.1. Arv og Miljø

2.2. Kultur, Sårbarhed og resiliens

2.2.1. Risikofaktorer: Kan defineres som et forhold hos et individ eller i opvækstmiljøet, der øger sandsynligheden for negativ psykosocial udvikling

2.2.2. Beskyttelsesfaktorer: Kan defineres som et forhold hos et individ eller i opvækstmiljøet, der reducerer sandsynligheden for negativ psykosocial udvikling

2.3. Opdragelse

2.4. Tænkningens udvikling

2.4.1. Modningsporcesser

2.4.2. Jean piaget

2.4.3. Lev Vygotsky og den kulturhistoriske skole

2.4.4. Eriksons psykosociale teori

2.5. Tilknytning, tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt

2.5.1. John Bowlby og tilknytningsstadier

2.5.2. Tilknytningsmønstre og Separationsreaktioner

2.5.3. Spædbarnsdepression, hospitalisme og omsorgssvigt

3. Socialpsykologi

4. Personlighed og identitet (IKKE FÆRDIG!)

4.1. Personlighed

4.2. Identitet

4.3. Køn, kønsroller og kønsidentitet

4.4. Stress og coping

4.5. Ungsom og senmodernitet

5. Kognitiv psykologi

6. Sundhedspsykologi