Valutapolitik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Valutapolitik by Mind Map: Valutapolitik

1. Prisdannelse

1.1. Sker på de internationale valutamarkeder, hvor der i døgnets 24 timer fastsættes priser på de enkelte valutaer

2. Valutakursudvikling

2.1. Prisen for valutaen kaldes kursen. Kursen forsætter hvor mange eks danske kroner der skal gives pr 100 enheder af valutaen.

2.2. Udviklingen i valutakurserne har stor betydning for de virksomheder, der handler med udlandet. Stigning eller fald i de enkelte valutaer kan medføre enten store gevinster eller store tab.

3. styrkelse af valuta

3.1. Hvis et lands valuta bliver dyrere

4. Kronen svækkelse

4.1. Hvis eks kronen bliver billigere i et andet land svækkes den i danmark

5. Hvad bestemmer valutakursene?

5.1. Valutaprisen bestemmes af udbud og efterspørgsel

5.1.1. udbud

5.1.1.1. -Eksport af varer og tjenester -Rentebetalinger på på kreditter og lån fra udlandet -Modtagne lån og kreditter fra udlandet -Danskeres salg af udenlandske værdipapirer -Udlændinges køb af danske værdipapirer -Erhvervsmæssige investeringer fra udlandet (Nationalbanken)

5.1.2. Efterspørgelse

5.1.2.1. -Import af varer og tjenester -Rentebetalinger på lån og kreditter i udlandet -Tilbagebetaling af lån og kreditter i udlandet -Danskeres køb af udenlandske værdipapirer -Udlandets salg af danske værdipapirer -Erhvervsmæssige investeringer i udlandet (Nationalbanken)

5.2. Arbitrageafdelinger

5.2.1. Deres hovedopgave er at handle med valuta, og gennem denne handel sikres, at der altid vil være 'overensstemmelse' mellem de enkelte valutaer

6. Veksling af valuta

6.1. Når man benytter danske kroner til at købe euro, efterspørg man euro og udbyder danske kroner