Danmarks befolkning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Danmarks befolkning by Mind Map: Danmarks befolkning

1. Myndig fra man er 18 år

2. 5.659.715 indbyggere

3. Folketing

3.1. Regering

3.1.1. Økonomi- og indenrigsministeriet

3.1.1.1. Stiftsøvrighed

3.1.1.1.1. Står for den øverste myndighed i et stift i økonomiske og administrativ spørgsmål

3.1.1.1.2. 10 medlemmer

3.1.2. Kirkeministeriet

3.1.2.1. De er ansvarlige for kirkernes fælles økonomi styrelse og personale

3.1.2.2. Administrer borgerligepersonregisteret og står for begravelses lovgivningen

3.1.2.3. Indstiller foreslag til folkekirkens ændringer

3.1.3. Bliver sammensat af folketinget

3.2. Myndige borger stemmer ved folketingsvalg og folketinget sammensætter regeringen

4. Medlemmer af folkekirken

4.1. 4.400.754 indbyggere der er medlemmer af folkekirken som svarer til 78% af befolkningen

4.2. Medlemmerne kan stemme til menighedsråds valg

4.3. Menighedsråd

4.3.1. Provstiudvalg

4.3.1.1. kordinere den lokale økonomi

4.3.1.2. vælges af menigheds rådene 4-8 medlemmer + en repræsentant af præsterne

4.3.1.3. 104 provst udvalg i DK

4.3.2. Stiftsøvrighed

4.3.2.1. 10 medlemmer

4.3.2.1.1. 1 statsforvaltningsdirektør

4.3.2.2. Står for den øverste myndighed i et stift i økonomiske og administrativ spørgsmål

4.3.3. Stiftsråd

4.3.3.1. Stifts udvalg

4.3.3.1.1. Folkekirkens mellemkirkelige råd

4.3.3.1.2. Et udvalg der bliver nedsat af stifterådet for at arbejde med et konkret område

4.3.3.2. Står for den overordnede valg af aktiviteter med inddragelse af befolkningen.

4.3.3.3. 1 medlem fra hver stift 3 præster 1 provst

4.3.4. Der findes 1.780 menighedsråd i Danmark

4.3.5. 5 til 15 valgte medlemmer + en fast ansat præst

4.3.6. arbejdsgiver for alle ansatte ved den lokale kirke er ansvarlig for aktiviteter i de lokale kirker ved alle aldre

5. Led i kæden, Hvid skrift for borgerligt og sort for kirkeligt

5.1. Beskrivelser på det til kobledeled er i en hvid boks