Literatuur internationalisering: Inclusief onderwijs Bosnië en Herzegovina.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Literatuur internationalisering: Inclusief onderwijs Bosnië en Herzegovina. by Mind Map: Literatuur internationalisering:   Inclusief onderwijs Bosnië en Herzegovina.

1. Organisatiebureau van de Europese School Student Unions. (2008)

1.1. 4 miljoen inwoners

1.2. Drie grote etnische groepen: Bosniërs, Serviërs en Kroaten

1.3. Van 7 jaar tot 15 jaar is onderwijs verplicht

1.4. De primaire doelstelling van het Education Program is het aanmoedigen en helpen van de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina om te voldoen aan de verplichtingen en toezeggingen ten aanzien van het onderwijssysteem

1.5. Gehandicapte kinderen waren volledig uitgesloten van de reguliere schoolsysteem.

2. Inclusive Education in Bosnia and Herzegovina. (2010)

2.1. Geen duidelijke visie en de strategie voor de vaststelling van de inclusieve school en klassen

2.2. Beloftes ministerie van onderwijs: Algemeen plan onderwijs, met als doelstelling kinderen met speciale behoeften opnemen in alle opleidingsniveaus.

2.3. Ongelijkheid en laksheid van educatieve politiek voorkomt dat scholen echt bereikbaar zijn voor alle kinderen

2.4. integratie wordt beschouwd als iets nieuws met onbekende feiten, dilemma's en twijfels, vooral ten aanzien van de praktische toepassing

3. Inclusief Onderwijs- Dilemma’s en uitdagingen. (2010)

3.1. Wereldwijds discussie over de positie van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking

3.2. Er heerst verwarring door diverse interpretaties van inclusief onderwijs

3.3. Op uiteenlopende niveaus met uiteenlopende doelen wordt inclusief onderwijs tot stand gebracht

3.4. Vanuit gevoel, ervaring, kennis en overtuigingen die de docent bezit vorm hij een mentaal model over bepaald gedrag

3.5. Wordt veel gedacht vanuit beperkingen in plaats vanuit mogelijkheden en ontwikkelingsperspectief

4. Education for All 2015 National Review (2014)

4.1. Het doel van de hervormingen is om het onderwijs in het kader van de algemene sociaal-economische ontwikkeling te verbeteren en zijn integratie in de Europese onderwijsruimte

4.2. Er is een wettelijke basis gemaakt voor de toegang tot onderwijs voor iedereen en op dezelfde gronden

4.3. Verbetering van de voortdurende professionele ontwikkeling van leraren, opvoeders en professionele geassocieerde ondernemingen

4.4. De Education for All (EFA) doelstellingen worden erkend en opgenomen. Deze doelstellingen zijn niet volledig afgerond

4.5. Er zijn beginselen van gelijke toegankelijkheid, beschikbaarheid, acceptatie en effectiviteit van de officiële erkenning, non-discriminatie en ontbreken van segregatie in het onderwijs

4.6. Kinderen met een handicap worden gemarginaliseerd

4.7. Gebrek aan toegang tot regulier basisonderwijs, docenten die niet meewerken en de schoolprogramma's die niet flexibel zijn en aangepast aan de specifieke onderwijsbehoeften