De Nederlanden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De Nederlanden by Mind Map: De Nederlanden

1. Hertogdom Brabant

1.1. kern

1.1.1. Leuven + Brussel

1.2. andere gebieden

1.2.1. Noord-Brabant

1.2.2. graafschap Limburg (na de slag bij Woeringen)

1.2.3. Antwerpen (Mark)

1.3. Hertog Jan I

1.3.1. dronk graag bier => Primus

1.3.2. hoogtepunt voor het hertogdom

1.4. Jan II

1.4.1. charter van Kortenberg

1.4.1.1. mini-Magna Charta

1.5. Johanna

1.5.1. Blijde Inkomst

1.5.1.1. de hertogin moet rekening houden met de steden die hun macht langsom meer laten gelden (bv. toestemming vragen om oorlog te gaan voeren)

1.6. uiteindelijk nemen de Bourgondische hertogen de macht over

2. graafschap Vlaanderen

2.1. bakermat

2.1.1. schorrengebied in West-Vlaanderen

2.1.1.1. vooral geschikt voor schapenteelt

2.2. Boudewijn I "met den Ijzeren Arm"

2.2.1. schoonzoon en leenman van Karel de Kale

2.3. Boudewijn II

2.3.1. stelde zich onafhankelijk op tov de Franse koning

2.3.2. grondlegger van het onafhankelijk graafschap Vlaanderen

2.4. Arnulf I

2.4.1. sloeg de Noormannen terug

2.4.2. gebiedsuitbreiding in Noord-Frankrijk tot aan de Somme

2.5. Boudewijn IV

2.5.1. gebiedsuitbreiding naar het oosten

2.5.1.1. Kroonvlaanderen

2.5.1.1.1. suzerein = Franse koning

2.5.1.2. Rijksvlaanderen

2.5.1.2.1. suzerein = Duitse keizer

2.6. (Jacob van Artevelde)

2.6.1. volksmenner uit Gent

2.6.2. zette de graaf van Vlaanderen op tegen zijn Franse leenheer

2.7. Margaretha van Male

2.7.1. huwt met Filips de Stoute, hertog van Bourgondië

3. (graafschap Loon)

3.1. wordt veroverd door Brabant en het prinsbisdom Luik

4. De Bourgondiërs

4.1. Filips de Stoute

4.1.1. huwelijk met Margaretha van Male (gravin van Vlaanderen)

4.1.2. Vlaanderen en Bourgondië verenigd in een personele unie

4.1.2.1. twee gebieden, enkel verenigd door een gemeenschappelijke heerser

4.2. Jan zonder Vrees

4.2.1. stelde zich onafhankelijk op tov de Franse koning

4.2.2. vermoord

4.3. Filips de Goede

4.3.1. gebiedsuitbreiding door diplomatie en aankoop

4.3.2. centrale raden

4.3.2.1. rekenkamers

4.3.2.2. Staten-Generaal

4.3.2.2.1. standenvertegenwoordiging

4.3.2.3. Hoge Raad

4.3.2.3.1. hooggerechtshof

4.3.2.3.2. Mechelen

4.3.3. Ridderorde van het Gulden Vlies

4.3.3.1. concurrent van de ridderorde van de kousenband (Engelse koning)

4.3.3.2. banden met bondgenoten verstevigen

4.3.3.3. symbool = gouden ketting met gouden ramsvel

4.3.4. stimuleerde huwelijken over de grenzen van de standen heen

4.3.4.1. patriciërsfamilies konden opklimmen tot de adelstand

4.3.4.2. verarmde adellijke families konden zich opnieuw verrijken

4.4. Karel de Stoute

4.4.1. gebiedsuitbreiding door oorlog

4.4.2. gesneuveld in de slag bij Nancy (1477)

4.4.2.1. eerst begraven te Nancy

4.4.2.2. lichaam overgebracht door zijn achterkleinzoon Karel V naar Brugge (OLV-kerk, naast het graf van zijn dochter)

4.5. Maria van Bourgondië

4.5.1. problemen met de steden

4.5.1.1. ondertekent het Groot Privilege (1477)

4.5.1.1.1. bevestiging privileges van de steden

4.5.2. huwt met Maximiliaan van Habsburg