De romaanse en gotische kunst

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De romaanse en gotische kunst by Mind Map: De romaanse en gotische kunst

1. Romaanse kunst

1.1. 10e-12e eeuw

1.2. bouwt voort op de Romeinse architectuur

1.2.1. zuilen

1.2.2. rondbogen

1.2.2.1. sluitsteen

1.2.3. gewelven

1.2.3.1. kruisgewelf

1.2.3.2. koepelgewelf

1.2.3.3. tongewelf

1.3. logge muren

1.4. kleine ramen

1.4.1. duister

1.5. horizontaal gericht

1.6. vooral religieuze architectuur (kerkgebouwen, abdijen, ...)

1.6.1. grondplan

1.6.1.1. Latijns kruis

1.6.1.1.1. apsis

1.6.1.1.2. middenschip

1.6.1.1.3. transept (zijbeuken)

1.6.1.1.4. koor

1.6.1.1.5. straalkapellen

1.7. beelden

1.7.1. timpaan

1.7.1.1. laatste oordeel -> aanwakkeren van het zondebesef

2. gotische kunst

2.1. 12e - 15e eeuw

2.2. barbaarse kunst (minachtende spotnaam uit de renaissance)

2.3. zowel religieuze (kerken, abdijen, ...) als wereldlijke architectuur (stadhuis, belfort, ...)

2.4. kenmerken

2.4.1. verticale gerichtheid

2.4.1.1. skeletbouw in de hoogte

2.4.1.1.1. technische kennis waarschijnlijk afkomstig uit het Midden-Oosten (Arabisch wereld)

2.4.2. luchtig

2.4.2.1. grote glasramen

2.4.2.1.1. hemels licht dat binnenstroomde (God is onder de mensen aanwezig in de kerk)

2.4.2.1.2. gebrandschilderd glas in lood

2.4.3. steunberen

2.4.4. pijlers ipv zuilen

2.4.5. spitsboog

2.4.6. kruisribgewelf

2.4.7. uitbreiding van het traditionele grondplan (aanbouw aan het Latijnse kruis)