De opkomst van de steden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De opkomst van de steden by Mind Map: De opkomst van de steden

1. situering in de tijd

1.1. ca. 1000 n.C.

2. situering in de ruimte

2.1. waar ontstaan steden?

2.1.1. economisch interessante locatie

2.1.1.1. handelsroutes

2.1.1.2. kruispunten en oversteekplaatsen

2.1.1.3. aan zee (haven)

2.1.1.4. abdij

2.1.2. strategisch

2.1.2.1. burcht

2.1.2.2. gemakkelijk verdedigbare plaats (bergtop)

2.2. stratenplan

2.2.1. typisch Romeins

2.2.1.1. dambordpatroon

2.2.1.1.1. cardo

2.2.1.1.2. decumanus

2.2.1.2. gepland en geordend

2.2.2. typisch middeleeuws

2.2.2.1. concentrisch

2.2.2.1.1. in cirkels rond eenzelfde middelpunt

2.2.2.2. chaotisch, labyrint, gaandeweg gegroeid

2.3. meest verstedelijkte gebieden in Europa

2.3.1. Vlaanderen

2.3.1.1. Brugge, Gent, Kortrijk, ...

2.3.2. Noord-Italië

2.3.2.1. Firenze, Pisa, Milaan, Bologna, ...