LG-M4-1 De første to uger Specialpædagogik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LG-M4-1 De første to uger Specialpædagogik by Mind Map: LG-M4-1 De første to uger  Specialpædagogik

1. Inklusionsdiskurser (Hedegaard)

1.1. Økonomisk diskurs

1.2. pragmatiske diskurs

1.3. politisk diskurs

1.4. etisk diskurs

1.5. (Den femte diskurs) professionsdiskurs

2. Dannelse /uddannelse

2.1. "Gyldendals pædagogik håndbog"

2.1.1. Uddannelse: tilegnelse af kundskaber og færdigheder, hvor hovedkriteriet er dygtighed

2.1.2. Dannelse: handler også om kundskaber og færdigheder men det drejer sig især om noget andet, noget mere omfattende og især noget mere dybdegående og personligt.

2.2. Forskellige former for dannelse

2.2.1. Alsidig dannelse

2.2.2. Almindelig eller fælles dannelse

2.2.3. Kultur-historisk dannelse

2.2.4. Politisk dannelse

2.2.5. Demokratisk dannelse

2.3. Folkeskolen = dannelse for alle (Grundtvig)

3. Elever i komplicerede læringssituationer

3.1. Normalitetsbegrebet

3.2. Gauerslund skole(udsendelse)

4. Centrale didaktiske begreber

4.1. Hiim og Hippes didaktiske relations model

4.2. Smtte modellen

5. Didaktikkens hjertebarn

5.1. Forskrifter

5.1.1. En form for gode råd og vink

5.2. Principper

5.2.1. Angiver retningslinjer for praksis

5.2.2. Lader sig anvende på forskellige situationer

5.2.3. Princippet betegner noget overordnet ved undervisningen, men omsætning til konkret praksis overlades til læreren

5.3. Metoder

5.3.1. Er mere konkret end principper

5.3.2. Anviser den konkrete handling

5.3.3. Bygger ofte på et eller flere principper

6. Knud Illeris

6.1. Illeris læringstrekant

6.1.1. Indold

6.1.2. Drivkraft

6.1.3. Samspil

6.2. Læringstyper

6.2.1. Kumulativ læring

6.2.2. Assimilativ læring

6.2.3. Akkomodativ læring

6.2.4. Transformativ læring

6.3. Læringsbarrier

6.3.1. Læringsforsvar

6.3.1.1. Fejllæring

6.3.1.2. Hverdagsbevidsthed

6.3.1.3. Identitetsforsvar

6.3.1.4. Ambivalens

6.3.2. Læringsmodstand

6.3.2.1. relatere sig overvejende til læringens samspildimension

6.3.2.2. Kan være svært at skelne mellem læringsforsvar og læringsmodstand