Engelsk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Engelsk by Mind Map: Engelsk

1. Engelsktalende lande

1.1. Andre

1.2. Australien

1.3. Canada

1.4. Indien

1.5. Irland - Nordirland

1.6. New Zealand

1.7. Storbritanien - England, Skotland, Wales

1.8. Sydafrika

1.9. USA

2. Fremmedssprogspædagogik

2.1. Cooperative learning

2.2. Evaluering og test

2.3. Interkulturel kompetence

2.4. IT i fagene (engelsk)

2.5. Læsning

2.6. Ordforrådstilegnelse

2.7. Skrivning

2.8. Sprog og sprogbrug

2.9. Sprogtilegnelse, sprogfagenes didaktik

2.10. Young learnes

3. Genrer

3.1. Antologi

3.2. Biografi

3.3. Eventyr

3.4. Faglitteratur

3.5. Faktion

3.6. Fantasy

3.7. Film

3.8. Graphic novel

3.9. Klassiker

3.10. Poesi, lyrik, poetik

3.11. Rim, remser, rap

3.12. Skønlitteratur, herunder billedbog

3.13. Tegneserie

4. Levende billeder

4.1. Animation

4.2. Didaktiserede udsendelser

4.3. Dokumentar

4.4. Kortfilm

4.5. Reklamer

4.6. Spillefilm

4.7. TV-serier

5. Praktisk musisk arbejde

5.1. Digte

5.2. Drama

5.3. Kunst

5.4. Læse teater

5.5. Musik

5.6. Rollespil

5.7. Sketch

5.8. Spil

5.9. Sproglege

6. Produktive kompetencer - skrive

6.1. Digte

6.2. Kreativ skrivning

6.3. Skrivegenre til afgangsprøve

6.4. Skriveproces ved fiktive og ikke-fiktive tekster

7. Produktive kompetencer - tale

7.1. Dialog

7.2. Interview

7.3. Samtale

7.4. Sang/rap

8. Receptive kompetencer - lytte

8.1. Lyttestrategier og lytteforståelse

8.2. Varianter af engelsk

9. Receptive kompetencer - læse

9.1. Faglig læsning

9.2. Frilæsning

9.3. Læseprocesser - Læse forståelse og læsestrategier

9.4. Rolle læsning

10. Sprog og sprogbrug

10.1. Fonetik

10.2. Grammatik

10.3. Ordbog

10.4. Ordforråd

10.5. Stavning

10.6. Udtale B.E. og A.E.

11. Temaer

11.1. Abuse

11.2. Animals

11.3. Crime

11.4. Cultural clashes

11.5. Cyber space

11.6. Education

11.7. Family

11.8. Fantasy

11.9. Festivals

11.10. Food

11.11. Health issues

11.12. Hobbies

11.13. Love

11.14. Minorities

11.15. Music/art

11.16. Mystery

11.17. Pirates

11.18. Relationships

11.19. Rights

11.20. Seasons

11.21. Shopping

11.22. The wild west

11.23. Time and numbers

11.24. Violence

11.25. War

11.26. Youth and identity

12. Mundtlig kommunikation

12.1. Lytning

12.2. Samtale

12.3. Præsentation

12.4. Sprogligt fokus

12.5. Kommunikationsstrategier

12.6. Sproglæringsstrategier

13. Skriftlig kommunikation

13.1. Læsning

13.2. Skrivning

13.3. Sprogligt fokus

13.4. Sproglæringsstrategier

14. Kultur og samfund

14.1. Interkulturel kontakt

14.2. Engelsk som adgang til verden

14.3. Tekst og medier