Matematik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematik by Mind Map: Matematik

1. Kompetencer 1

1.1. Modellering

1.2. Problembehandling

1.3. Ræsonnement

1.4. Tankegang

2. Kompetencer 2

2.1. Hjælpemiddel

2.2. Repræsentation

2.3. Symbolbehandling

3. Matematik i anvendelse

3.1. Matematik i hverdagen

3.2. Matematik i praktiske sammenhænge

3.3. Matematik som beskrivelsesmiddel

4. Matematiske arbejdsmetoder

4.1. Eksperimenterende og undersøgende

4.2. Læsning i matematik

4.3. Samarbejde

5. Matematiske emner

5.1. Geometri

5.2. Statistik og sandsynlighed

5.3. Tal og algebra

6. Matematiske kompetencer

6.1. Problembehandling

6.2. Modellering

6.3. Ræsonnement og tankegang

6.4. Repræsentation og symbolbehandling

6.5. Kommunikation

6.6. Hjælpemidler

7. Tal og Algebra

7.1. Tal

7.2. Regnestrategier

7.3. Algebra

8. Geometri og måling

8.1. Geometriske egenskaber og sammenhænge

8.2. Geometrisk tegning

8.3. Placeringer og flytninger

8.4. Måling

9. Statistik og sandsynlighed

9.1. Statistik

9.2. Sandsynlighed