Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lyrik by Mind Map: Lyrik

1. Gerneroversigt

1.1. Digte

1.1.1. Episk digt

1.1.1.1. Er en digttype hvor handlingen betyder mere end fx. rim og rytme.

1.1.2. Knækprosa

1.1.2.1. Knækprosa digte er skrevet i et meget fortællende og hverdagspræget sprog. Knækprosa er skrevet med brudte linjer, og har ikke en fast rytme eller rim.

1.1.3. Lyrisk digt

1.1.3.1. Lyriske digte fortæller ikke som sådan en historie. Man kan kende et lyrisk digt på at det er skrevet i korte linjer, eller vers.

1.1.4. Prosadigte

1.1.4.1. Prosadigte skrives ofte som en lille historie. Prosadigte er meget fortællende.

2. Sprogligevirkemidler og kendetegn

2.1. Associationer

2.1.1. Når den tanke du tænker fører til en ny tanke.

2.2. Billedesprog

2.2.1. Metaforer og sammenligning

2.2.1.1. Fx. dine Kinder er røde som roser.

2.3. Strofer og vers

2.3.1. I en sang er versene de markerede afsnit, dette kalder man i et digt for strofer. Vers i et digt er en enkelt linje.

2.4. Rim og rytme

2.4.1. Når digtet indeholder rim kommer der automatisk en rytme når du læser det op.

2.5. Personifikationer eller besjæling

2.5.1. Når digteren giver genstande menneskelige egenskaber. Ligesom i H. C. Andersens eventyr Grantræet.

3. Sproglige regler

3.1. Digte er opdelt i vers og strofer.

3.2. Nogle digte rimer og har ofte et mønster.

3.3. Fælles for alle digte er at man vil ud med et budskab.