Escenaris formatius

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Escenaris formatius by Mind Map: Escenaris formatius

1. Disseny i implementació

1.1. Dimensions rellevants

1.1.1. Àrea tecnològica potencial

1.1.1.1. Infraestructura TIC

1.1.1.1.1. Hardware

1.1.1.1.2. Connectivitat

1.1.1.1.3. Suport tècnic

1.1.1.2. Recursos digitals

1.1.1.2.1. Software i recursos web

1.1.1.3. Interfície

1.1.1.4. Eines d'informació

1.1.1.5. Eines de comunicació i col·laboració

1.1.1.6. Usos potencials de les TIC

1.1.1.7. Modalitat formativa (presència TIC)

1.1.1.7.1. Curs en línia 100%

1.1.1.7.2. Curs ascendent en línia +50%

1.1.1.7.3. Curs equilibrat 50%

1.1.1.7.4. Curs ascendent presencial -50%

1.1.1.7.5. Curs presencial 0%

1.1.2. Àrea pedagògica potencial

1.1.2.1. Tipus de formació

1.1.2.1.1. Modalitat

1.1.2.1.2. Nivell

1.1.2.2. Matèria

1.1.2.2.1. Temàtica

1.1.2.3. Model pedagògic

1.1.2.3.1. Constructivisme sociocultural

1.1.2.4. Temporització

1.1.2.4.1. Alumne

1.1.2.4.2. Docent

1.1.2.5. Suport a l'alumne

1.1.2.6. Competències bàsiques

1.1.2.7. Situacions d'aprenentatge

1.1.2.8. Tasques

1.1.2.9. Avaluació

1.1.2.9.1. Tipus

1.1.2.10. Institució

1.1.3. Àrea tecnopedagògica real

1.1.3.1. Interacció

1.1.3.1.1. Entre alumnes

1.1.3.1.2. Professor - alumnes

1.1.3.1.3. Professor i alumnes - contingut

1.1.3.2. Usos reals de les TIC

1.2. Avaluació

1.2.1. Instruments

1.2.2. Objectius

1.2.3. Participants

1.2.4. Criteris i indicadors de qualitat

1.2.5. Moments

2. Modalitats

2.1. Presencial

2.2. Semipresencial

2.3. Virtual o a distància

3. Comunitats virtuals d'aprenentatge

3.1. Objectius

3.1.1. Compartir coneixements, informació i recursos

3.1.2. Crear nous coneixements

3.1.3. Comunicar-se

3.1.4. Aprendre i treballar junts

3.2. Metodologia

3.2.1. Treball col·laboratiu

3.2.2. Activitat conjunta

3.2.3. Comunicació

3.2.3.1. Síncrona

3.2.3.2. Asíncrona

3.2.4. Ajuda pedagògica ajustada

3.3. Rols

3.3.1. Agents dinamitzadors

3.3.2. Participants

3.3.3. Professor, facilitador o guia

3.4. Plataformes

3.4.1. Comercials

3.4.1.1. Campus Formació

3.4.1.2. SPARKEO

3.4.1.3. E-DUCATIVA

3.4.1.4. Etc...

3.4.2. Software lliure

3.4.2.1. DOKEOS

3.4.2.2. ILIAS

3.4.2.3. CLAROLINE

3.4.2.4. Etc...

3.4.3. Evolució

3.4.3.1. CMS

3.4.3.1.1. Procés autònom aprenentatge

3.4.3.1.2. Administrar continguts

3.4.3.2. LMS

3.4.3.2.1. Comunicació

3.4.3.2.2. Seguiment de l'estudiant

3.4.3.3. LCMS

3.4.3.4. VLE

3.4.3.4.1. Creació i publicació material aprenentatge

3.4.3.4.2. Gestió

3.4.3.4.3. Comunicació

3.4.3.4.4. Col·laboració

3.4.3.4.5. Seguiment

3.4.3.4.6. Nous escenaris

3.4.3.4.7. Orientació

3.4.3.4.8. dissenyar el propi entorn virtual

3.4.3.5. PLE

3.4.3.5.1. Aprenentatge autèntic

4. Referències bibliogràfiques

5. Treball col·laboratiu

5.1. Fomenta

5.1.1. Valors

5.1.2. Interactuar

5.1.3. Comunicació i consens

5.1.4. Responsabilitat individual i interdependència

5.1.5. La cooperació

5.1.6. Adquisició de destreses

5.1.7. L'efectivitat

5.1.8. Sinergia

5.1.9. La motivació

5.1.10. ...

5.2. Recursos

5.2.1. Wiki

5.2.2. Site

5.2.3. Plataformes

5.2.4. MindMapping

5.2.5. Diagramming

5.2.6. ...

6. Nuevo nodo