SWOT Analiza za celoten KNOF model

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SWOT Analiza za celoten KNOF model by Mind Map: SWOT Analiza za celoten KNOF model

1. Prednosti

1.1. What are the strengths of your company?

1.2. What do other companies see as your strengths?

1.3. Manj stroškov za posamezni PC kot če bi imel svoj s.p., d.o.o. (računovodstvo, internet, administracija, pisarna s stroški)

1.4. prednost je, da smo prvo reg. so. p. v Posavju, imamo trenutno dobre reference, premoremo izobražene kadre ( V.,VI.,VII., stopnja ), smo neodvisni ( politično ), imamo možnosti za javna dela,

1.5. prepoznati in preveriti nove potencialne pcje v novem podj. kursu I.faza - postavitev ciljev, rokov...

1.6. inovativen model inkubiranja oz. podpornega okolja - II. faza

2. Tveganja

2.1. Is there any outstanding debt or large loan?

2.2. What is your competition doing?

2.3. Če ne bo dobro zastavljen model je možnost, da vse skupaj razpade

2.4. Delovanje modela je odvisno od složnosti in medsebojnega razumevanja posameznikov v KNOFu

2.5. Vsaka pomoč iz javnih sredstev (tudi javna dela) nosi s sabo odgovornost, da se denar z namenom porabi - kako to preverjati in zagotavljati, da ne pride do zlorab in vračil kasneje, slabega renomeja celotnega KNOFa

2.6. delo brez računa - tveganje pri novih pcjih, ki delajo od doma

3. Slabosti

3.1. Areas you should avoid?

3.2. What are some weaknesses seen by other companies?

3.3. tveganja, za slab ugled, zadolževanje z novimi pcji - odgovornost naša

3.4. premalo kreativno in dizajnersko dodelano delovanje vseh dejavnostih KNOFA

3.5. velik stroškovni zalogaj, ki sloni na virih inkubatorja in bogih provizijah - ki so v začetku majhne

3.6. Težja transparentnost poslovanja posameznega PC - obračunvi v excelu so nenatančni, hitro se zmotiš pri vnašanju, preverjanje je nemogoče

3.7. možnost popravljanja vseh obračunov za nazaj

3.8. skupni prostor (premajhen, hladen...)

4. Priložnosti

4.1. Interesting trends in your niche?

4.2. What are the best opportunities?

4.3. Velike skupne zgodbe vseh PCjev - bolj zanimive za medije, bolj odmevne, več novih kupcev...

4.4. Ločiti in definirati pravila ter podporo za ideje, ki se formirajo v "šoli podjetništva" - I. faza in nato vstopijo v PC - II.fazo - kdo se potem z njimi ukvarja, spremlja njihov razvoj, na kakšen način, kako se krije stroške te podpore? Priložnost: podpora na razpisu za obe fazi podpore razvoja podjetniškim idejam (PC nataša in FOND KNOF?)

4.5. Nariditi model KNOF, ki ne bo odvisen od javnih sredstev (kot je npr. Poligon, Kreaktor, Cene Štupar...) ampak bo podjetniško zasnovan, samovzdržen, država pa v njem zastopa 1/3 sredstev, ki omogočajo hitrejši razvoj, ne pogojujejo pa preživetja, ter zagotavlja neprofiten prostor

4.6. pustiti na miru ljubljano in maribor in se bolj povezati s tistimi ki nas res potrebujejo, povezati posavje, novo mesto, celje...

4.7. razširiti oz. kopirati naš model na novo okolje (murska sobota) in prodajo tudi

5. poimenovanja?

5.1. Smo Podjetna skupnost KNOF, ki usposablja za razvoj lastne poslovne ideje in ponuja zatočišče trajnostno naravnanim podjetnikom?