Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej by Mind Map: Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej

1. Rozdział I - Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży

1.1. 1.1 Problem alkoholizmu w Polsce

1.2. 1.2 Działanie alkoholu na organizm nastolatka

1.2.1. 1.2.1 Jak dochodzi do uzależnienia

1.2.2. 1.2.2 Fazy uzależnienia od alkoholu

1.3. 1.3 Młodzież jako grupa szczególnie zagrożona problemami alkoholowymi

1.4. 1.4 Źródła zagrożeń i przyczyny problemów alkoholowych młodzieży gimnazjalnej

2. Rozdział II - Zjawisko narkomani wśród młodzieży

2.1. 2.1 Rozwój narkomani w Polsce

2.2. 2.2 Wpływ narkotyków na organizm nastolatka

2.3. 2.3Przyczyny zażywania narkotyków przez młodzież

2.4. 2.4 Rodzaje środków uzależniających

2.4.1. 2.4.1 Konopie

2.4.2. 2.4.2 Heroina

2.4.3. 2.4.3 Amfetamina

2.4.4. 2.4.4 Esctasy i LSD

3. Rozdział III - Metodologia badań własnych

3.1. 3.1 Przedmiot i cel badań

3.2. 3.2 Problemy i hipotezy badawcze

3.3. 3.3 Zmienne i ich wskaźniki

3.4. 3.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze

4. Rozdział IV - Analiza wyników badań własnych

4.1. 4.1 Przedstawienie otrzym,anych wyników badań

4.1.1. 4.1.1 Tabele i wykresy

4.2. 4.2 Podsumowanie i wnioski