Olievlek: sprintersessies voor de hele organisatie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Olievlek: sprintersessies voor de hele organisatie by Mind Map: Olievlek: sprintersessies voor de hele organisatie

1. Probleem

1.1. Lister staat voor vele veranderingen. Wij als sprinters willen de organisatie helpen innovatiever te worden en minder bang voor verandering. Het is echter moeilijk om medewerkers te bereiken

1.2. Onze organisatiecultuur heeft een verandering nodig waarbij het gewoon wordt om buiten je eigen organisatie te kijken, ondernemend en flexibel te zijn. Deze verandering heeft tijd nodig

1.3. Wij als sprinters worden opgeleid en geïnspireerd. De kennis en inspiratie die we opdoen willen we teruggeven en borgen in de organisatie

2. Mijn idee

2.1. Wat? Het komende half jaar organiseer ik, samen met collega sprinters, afdeling opleidingen en andere collega's een aantal grote sprinterbijeenkomsten. Centraal thema is: "veranderen is leuk!"

2.2. Hoe? Drie tot vier bijeenkomsten met thema's die aansluiten bij de veranderingen die we tegenkomen en hoe we hiermee omgaan. Inspirerende presentaties, brainstormsessies en een gezellige borrel na afloop

2.3. Inhoud: Thema's als veranderkunde, teamprocessen tijdens veranderprocessen, wederkerigheid in samenwerken en nieuwe manieren van samenwerken komen aan bod. Medewerkers mogen ook zelf thema's aandragen of een thema verzorgen

2.4. Doel: collega's prikkelen om na te denken over innovatie en verandering. Hen aan het denken zetten over wat zij zelf zouden kunnen doen. Cultuurverandering.

2.5. Kosten: tijd van medewerkers die helpen organiseren en die op de bijeenkomsten komen. Eventuele gastsprekers inhuren. Locatiekosten (CB?). Borrel

3. Stakeholders

3.1. Locatiehoofden/BMO (wellicht te combineren met hun open overleg?)

3.2. Afdeling opleidingen voor de samenwerking in het organiseren van de sprintersessies

3.3. Afdeling communicatie voor de publiciteit

4. Impact

4.1. We inspireren onze collega's

4.2. Leveren een bijdrage aan cultuurverandering

4.3. Collega's leren beter om te gaan met veranderprocessen en bereiden zich zo voor op de toekomst

4.4. De kennis die door team2020 is opgedaan wordt gedeeld in de organisatie

5. Risico's

5.1. Collega's gaan al naar veel bijeenkomsten, wordt het niet teveel?

5.2. Oplossing kan zijn om in de maanden dat de sprintersessies zijn andere overleggen tijdelijk te schrappen of in een andere vorm te gieten. Of we bieden deze sessies proactief aan aan de bestaande overlegvormen (BMO, kwaliteitsambassadeurs, ADA's)