Get Started. It's Free
or sign up with your email address
refactoring by Mind Map: refactoring

1. powinna być bottom-up

1.1. najpierw nazwy funkcji, zmiennych

2. musi być wspierana przez testy jednostkowe

3. zasady

3.1. 1. kod pisany/czytany pod kątem łatwego czytania/zrozumienia

3.2. 2. KISS (keep it stupid simple)

3.2.1. piękno tkwi w prostocie

3.3. 3. DRY (Don't repeat yourself)

3.3.1. nie powtarzaj się

3.4. 4. Najważniejsze są projekty interfejsów w systemie

3.5. 5. Design before implement

3.5.1. nigdy nie siadaj od razu do kodowania

3.6. 6. zostaw kod lepszym niż go zastałeś

3.7. 7. Ważniejsza jest skuteczność niż wydajność w tworzeniu oprogramowania

3.8. 8. Każda implementacja wymaga uwzględnienia kontekstu implementacyjnego

3.8.1. jeśli tworzysz mały system nie korzystaj z wzorców projektowycg

3.9. 9. Implementuj system tak, aby spełniał wymagania funkcjonalne na dany dzień

3.10. 10. Najpierw rozwiąż szczegółowy przypadek w najprostszy sposób

3.11. 11. Nigdy nie optymalizuj systemu pod względem wydajności, aż do momentu zakończenia prac

3.12. 12. Twórz konwencje tam gdzie brakuję czegoś językowi w którym programujesz

3.13. 13. Programowanie obiektowe jest abstrakcją pozwalającą zapanować nad złożonością

3.13.1. najważniesza z zasad